social icon social icon social icon social icon
Praktyczny kurs z oceny badań RM kręgosłupa
17/11/2024
Szkolenie Płatne Niekadawerowe
Praktyczne warsztaty komputerowe
Czas trwania
09:00-17:00
Rodzaj
Niekadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
18

Kurs dedykowany przede wszystkim lekarzom ortopedom, ale również lekarzom wszystkich innych specjalności wykorzystujących w codziennej praktyce badania RM kręgosłupa.

Tematyka kursu obejmuje przedstawienie aspektów technicznych, anatomii prawidłowej, chorób zwyrodnieniowych i zapalnych, wad, urazów kręgosłupa oraz patologii kanału kręgowego, a także interpretację obrazu pooperacyjnego.

Kurs prowadzony jest głównie w formie warsztatów, z możliwością samodzielnej oceny badań na stanowiskach komputerowych.

09:00
Otwarcie kursu, przywitanie uczestników
09:05
Techniczne elementy diagnostyki RM kręgosłupa
09:20
Wykład: anatomia RM kręgosłupa
09:50
Warsztaty z anatomii
10:20
Przerwa kawowa
10:30
Wykład: choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
10:45
Warsztaty: choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
11:20
Wykład: choroby zapalne kręgosłupa
11:35
Warsztaty: choroby zapalne kręgosłupa
12:05
Przerwa kawowa
12:15
Wykład: guzy i zmiany guzopodobne kręgosłupa
12:30
Warsztaty: guzy i zmiany guzopodobne kręgosłupa
13:00
Lunch
13:30
Wykład: urazy kręgosłupa
13:45
Warsztaty: urazy kręgosłupa
14:15
Wykład: wady kręgosłupa
14:30
Warsztaty: wady kręgosłupa
15:00
Przerwa kawowa
15:10
Wykład: patologie kanału kręgowego
15:25
Warsztaty: patologie kanału kręgowego
15:55
Wykład: obraz pooperacyjny
16:10
Warsztaty: obraz pooperacyjny
16:40
Quiz i pytania
17:00
Zakończenie kursu

dr n. med. Agnieszka Pomianowska

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który ukończyła z wyróżnieniem. Szkolenie specjalizacyjne z radiologii i diagnostyki obrazowej odbyła w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. W roku 2016 uzyskała certyfikat European Diploma in Radiology oraz stopień doktora nauk medycznych, w 2017 roku tytuł specjalisty w dziedzinie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Obecnie specjalizuje się w diagnostyce obrazowej układu mięśniowo-szkieletowego oraz nadal zajmuje się radiologią ogólną.

Termin: 17 listopada 2024 r. (niedziela)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer – wejście B, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału: 1390 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się bezpłatny parking dla Uczestników kursów CEM – wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban – konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie, po uzyskaniu pieczątki w recepcji CEM

Warunki udziału:
Kliknij przycisk “Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia
Opłać kurs po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Liczba miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
> szczegółowe informacje organizacyjne
> zasady płatności
> numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 28 października 2024 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia po 28 października 2024 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału 1390 zł (zw)
TRANSLATE