social icon social icon social icon social icon
Praktyczny zaawansowany kurs dla ortopedów z oceny badań RM stawu ramiennego i łokciowego
07/10/2023
Szkolenie Płatne Niekadawerowe
Praktyczne warsztaty komputerowe
Czas trwania
9:00-16:10
Rodzaj
Niekadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników

Kurs zaawansowany przede wszystkim dla Ortopedów, ale również lekarzy wszystkich innych specjalności wykorzystujących w codziennej praktyce badania RM stawu ramiennego i łokciowego.

Tematyka kursu obejmuje przedstawienie aspektów technicznych, anatomii prawidłowej, patologii okolic stawu ramiennego oraz stawu łokciowego, a także interpretację obrazu pooperacyjnego.

Kurs prowadzony jest głównie w formie warsztatów, z możliwością samodzielnej oceny badań na stanowiskach komputerowych.

09:00
Otwarcie kursu, przywitanie uczestników
09:05
BARK Wykład: Techniczne elementy diagnostyki kończyny górnej
09:50
Warsztaty z anatomii
10:20
Przerwa kawowa
10:30
Patologie stawu ramiennego Wykład: ścięgna, obrąbek, więzadła
10:40
Ścięgna
11:20
Obrąbek + więzadła
12:00
Przerwa kawowa
12:10
Wykład: pozostałe patologie, obraz pooperacyjny
12:20
Pozostałe patologie okolicy stawu ramiennego (urazy, zapalenia, zwyrodnienie)
13:00
Obraz pooperacyjny
13:40
Lunch
14:00
ŁOKIEĆ Wykład: anatomia RM + pokaz badania (jak ja to robię)
14:10
Warsztaty z anatomii
14:30
Patologie stawu łokciowego Wykład: patologie i obraz pooperacyjny
14:40
Warsztaty - patologie stawu łokciowego
15:20
Obraz pooperacyjny
15:50
Quiz
16:10
Zakończenie kursu

Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Marcin Paśnik

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, posiada European Diploma in Radiology.
Kierownik Centrum Diagnostyki Obrazowej Szpitala Carolina (Carolina Medical Center), w którym pracuje od 2012r.
Specjalizuje się w diagnostyce obrazowej narządu ruchu.

Termin: 7 października 2023 r. (sobota)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, budynek Mera Park Wawer – wejście B, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału: 1390 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje:
? udział w szkoleniu,
? przerwy kawowe,
? zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się BEZPŁATNY parking dla Uczestników kursów CEM ? wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban  ?  konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie

Warunki udziału:
? Kliknij przycisk ?Zapisz się? i wypełnij formularz zgłoszenia (“Kup lub zarezerwuj”)
? Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
? o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
? liczba miejsc ograniczona.
? przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
> szczegółowe informacje organizacyjne
> zasady płatności
> numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 15 września 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 15 września 2023 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

TRANSLATE