social icon social icon social icon social icon
Praktyczny kurs z ultrasonografii piersi
05/03/2023
Szkolenie Płatne Niekadawerowe
  • Praktyczny kurs z udziałem pacjentów
  • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
  • Praca z pacjentem
  • Doświadczony instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
Czas trwania
9:00 -17:00
Rodzaj
Niekadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników

Kurs medyczny z zajęciami praktycznymi “Praktyczny kurs z ultrasonografii piersi”.

Zakres merytoryczny kursu:
– Anatomia gruczołu piersiowego. Klasyfikacja ACR. Standardy wykorzystywanych aparatów USG oraz głowic, do badania piersi. Przebieg badania.
-Wskazania do badania USG piersi.
– Klasyfikacja BIRADS ? zmiany łagodne.
a. Zmiany torbielowate.
b. Zmiany lite niezłośliwe.
– Klasyfikacja BIRADS ? zmiany podejrzane i złośliwe.
c. Zmiany złośliwe, DCIS, LCIS.
d. Zmiany nieguzkowe.
– Dodatkowe metody oceny zmiany w piersiach – elastografia (SE, SWE).
– USG dołu pachowego ? prawidłowe, a patologiczne węzły chłonne.

Dzień 1
00:00
Anatomia gruczołu piersiowego. Klasyfikacja ACR. Standardy wykorzystywanych aparatów USG oraz głowic, do badania piersi Przebieg badania
10:20
Przerwa kawowa
10:35
Klasyfikacja BIRADS ? zmiany podejrzane i złośliwe.
11:30
Lunch
12:00
Dodatkowe metody oceny zmiany w piersiach - elastografia (SE, SWE)
12:25
USG dołu pachowego ? prawidłowe, a patologiczne węzły chłonne
12:45
Przerwa kawowa
13:00
Zajęcia praktyczne
17:00
Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów

lek. Grzegorz Witkowski
dr n. med. Maciej Jędrzejczyk

Termin: 5 marca 2023 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt udziału: 1585 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 12 lutego 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 12 lutego 2023 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa

TRANSLATE