social icon social icon social icon social icon
Praktyczny, zaawansowany kurs dla ortopedów z oceny badań RM stopy i ścięgna Achillesa (Kopia)
03/06/2023
Praktyczne warsztaty komputerowe
Czas trwania
9:00-16:10
Rodzaj
Niekadawerowe
Kategoria
Liczba Uczestników

Kurs dedykowany przede wszystkim dla Ortopedów, ale również lekarzy wszystkich innych specjalności wykorzystujących w codziennej praktyce badania RM kręgosłupa.

Tematyka kursu obejmuje przedstawienie aspektów technicznych, anatomii prawidłowej, chorób zwyrodnieniowych i zapalnych, wad, urazów kręgosłupa oraz patologii kanału kręgowego, a także interpretację obrazu pooperacyjnego.

Kurs prowadzony jest głównie w formie warsztatów, z możliwością samodzielnej oceny badań na stanowiskach komputerowych.

09:00
Otwarcie kursu, przywitanie uczestników
09:05
Techniczne aspekty obrazowania RM stopy i ścięgna piętowego - wykład
09:25
Anatomia stopy i Achillesa - wykład
10:05
Anatomia - warsztaty
10:25
Kości i powierzchnie stawowe - wykład
10:35
Kości i powierzchnie stawowe - warsztaty
11:15
Przerwa kawowa
11:25
Więzadła - wykład
11:35
Więzadła - warsztaty
12:15
Ścięgna - wykład
12:20
Ścięgna - warsztaty
13:05
Lunch
13:30
Ścięgno Achillesa - wykład
13:40
Ścięgno Achillesa - typowe uszkodzenia
14:20
Inne typowe patologie stopy - wykład
14:30
Inne typowe patologie stopy - warsztaty
15:00
Przerwa kawowa
15:10
Obraz pooperacyjny stopa i ścięgno piętowe - wykład
15:20
Obraz pooperacyjny stopa i ścięgno piętowe - warsztaty
15:50
Quiz - samodzielna analiza przypadków
16:10
Zakończenie kursu

Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Marcin Paśnik
Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, posiada European Diploma in Radiology.
Kierownik Centrum Diagnostyki Obrazowej Carolina Medical Center, w którym pracuje od 2012r.
Specjalizuje się w diagnostyce obrazowej narządu ruchu.

Termin: 3 czerwca 2023 r. (sobota)
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

CENA: 1390 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje:
? udział w szkoleniu,
? przerwy kawowe,
? zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi
Warunki udziału:
? Kliknij przycisk ?Zapisz się? i wypełnij formularz zgłoszenia
? Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
? o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
? liczba miejsc ograniczona.
? przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
> szczegółowe informacje organizacyjne
> zasady płatności
> numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 13 maja 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 13 maja 2023 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

TRANSLATE