social icon social icon social icon social icon
Przegląd technik operacyjnych kolana - artroskopia kolana i rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego
02/06/2023
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Czas trwania
8:00-16:00
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
08:00
Poranna kawa
08:15
Omówienie zadań Krok-po-kroku
08:45
Hands-on: 1 Artroskopia kolana + szycie łąkotek + opracowanie ognisk chondromalacji artroskopia przedniego i tylnego przedziału stawu kolanowego szycie łąkotek - All-Inside, Inside-Out, Outside-In, reinsercja korzenia łąkotki, szycie ramp lesion opracowanie ognisk chondromalacji, wykonanie mikrozłamań
10:45
Przerwa kawowa
11:00
Omówienie zadań Krok-po-kroku pobranie przeszczepu lokalizacja kanałów pod wkp
11:30
Hands-on: 2 Rekonstrukcja WKP opracowanie kikutów, przygotowanie kanałów w kości udowej i piszczelowej pobranie przeszczepów i ich opracowanie (hamstringi, BPTB, QF) stabilizacja przeszczepu
14:00
Lunch
14:30
Omówienie zadań Krok-po-kroku osteotomia Fulkersona
14:45
Hands-on: 3 Osteotomia Fulkersona wykonanie dojścia i wyznaczenie płaszczyzny osteotomii osteotomia stabilizacja śrubami po przesunięciu guzowatości
16:00
Zakończenie kursu

Kierownik naukowy kursu: lek. Michał Drwięga
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Główne zainteresowanie to mało znane i wykonywane zaledwie przez kilku ortopedów w Polsce zabiegi artroskopowe stawu biodrowego. W codziennej praktyce zajmuje się leczeniem patologii stawu ramiennego, biodrowego, kolanowego oraz leczeniem urazów sportowych i złamań różnych okolic ciała. Nabyte deformacje w obrębie kończyn dolnych zawsze stanowią ciekawe wyzwanie, a dzięki nowoczesnym technologiom, w tym możliwości planowania zabiegów z zastosowaniem wydruków 3D, leczenie tych patologii staje się precyzyjne i przewidywalne. Z ortopedią i medycyną sportową związany od 2003 roku. Obecnie wykonuje około 200 operacji w roku.

lek. Bartosz Dominik

lek. Krzesimir Sieczych

Termin: 2 czerwca 2023r.
Miejsce:Centrum Edukacji Medycznej
Mera Park Wawer
ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału jednej osoby: 4300 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 12 maja 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 12 maja 2023r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

TRANSLATE