social icon social icon social icon social icon
Rekonstrukcje i symetryzacje piersi. Praktyczny kurs kadawerowy
30/11/2024
Szkolenie Płatne Kadawerowe
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska-Wow, dr hab. n. med. Marek Paul 
Czas trwania
09:00-17:00
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
12

Kurs przeznaczony dla chirurgów, chirurgów onkologów, chirurgów plastycznych oraz ginekologów, którzy chcą doskonalić techniki chirurgii onkoplastycznej i rekonstrukcyjnej u chorych na nowotwory piersi.

Szkolenie w ramach kształcenia w zawodach medycznych.

09:00
Powitanie Uczestników
09:10
Wykład: Zasady rekonstrukcji piersi - prof. Agnieszka Kołacińska-Wow
09:55
Wykład: Zasady symetryzacji piersi - dr hab. n. med. Marek Paul
10:40
Przerwa kawowa
11:00
Zajęcia praktyczne na kadawerach w laboratorium: - mastektomie z zaoszczędzeniem kompleksu brodawka-otoczka (nipple-sparing mastectomy), mastektomie z zaoszczędzeniem skóry (skin-sparing mastectomy), - mastektomie z redukcją skóry (skin-reducing mastectomy), corial flap, - mastektomie zmniejszające ryzyko (risk-reducing mastectomy), - rekonstrukcje jednoczasowe jednoetapowe (direct-to-implant, DTI) z użyciem implantu, rodzaje implantów, położenie implantów: prepektoralne/ retropektoralne, prepektoralne z użyciem siatek syntetycznych całkowicie wchlanialnych lub ADM, bez użycia siatek, - rekonstrukcje z użyciem ekspandera ( jednoczasowe dwuetapowe), - rekonstrukcje kompleksu brodawka-otoczka, - rekonstrukcje z użyciem płata z mięśnia najszerszego grzbietu
13:30
Lunch
14:00
Zajęcia praktyczne na kadawerach w laboratorium: - symetryzacje piersi kontralateralnej: mastopeksje, redukcje, rodzaje, odwrócona litera T (inverted-T), wertykalne, szypuła górna, dolna, górno-przyśrodkowa, boczna. - mammoplastyki terapeutyczne (użycie przeciwległych do położenia raka, szypuł podczas onkoplastycznego zabiegu oszczędzającego)
17:15
Zakończenie i rozdanie zaświadczeń z punktami OIL

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska-Wow

Certyfikowana europejska chirurg piersi pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (BRESO), europejska egzaminatorka w zakresie chirurgii piersi. Pracuje na Uniwersytecie Medycznym i Breast Unit Centrum Onkologii w Łodzi oraz Klinice MML w Warszawie. Kształciła się w zakresie chirurgii onkologicznej, onkoplastycznej i rekonstrukcyjnej u chorych na raka piersi na czterech kontynentach: w Europie (uczelnie w Polsce, a także Europejski Instytut Onkologii w Mediolanie, Uniwersytet Careggi we Florencji, Instytut Onkologii w Amsterdamie), Azji (Instytut Onkologii w Tokio), Ameryce Północnej (Klinika Mayo Rochester i MSKCC w Nowym Jorku) oraz Ameryce Południowej (Uniwersytet w Rio de Janeiro). Laureatka nagród Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (ESSO) oraz Europejskiego Towarzystwa Specjalistów Chorób Piersi (EUSOMA). Pracowała w Zarządzie ESSO, a obecnie w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Współorganizatorka wielu przedsięwzięć pro bono dla kobiet chorych na raka piersi: ćwiczeń tanecznych, koncertów muzycznych, warsztatów teatralnych i fotograficznych w procesie rekonwalescencji po trudnym leczeniu onkologicznym.

dr hab. n. med. Marek Paul 

Specjalista chirurgii plastycznej, założyciel Kliniki drPaul, gdzie przeprowadzane są zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. W latach 2013-2021 był kierownikiem Oddziału Chirurgii Plastycznej DSS im. T. Marciniaka we Wrocławiu. W latach 2014-2019 asystent naukowy Szpitala Klinicznego Beth Israel Deaconess Medical Center, Uniwersytetu Harvard w Bostonie, USA. Aktualnie współpracuje z MIT w Cambridge. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej jak i International Society of Plastic Regenerative Surgeons. W 2017 roku został także międzynarodowym członkiem prestiżowego Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych ASPS. Długoletnia współpraca naukowa z MIT (Massachusetts Institute of Technology) i Tufts University pozwala rozwijać i stosować istniejące techniki i technologie jak np.: druk 3D. Zdobyta wiedza i doświadczenie procentuje innowacyjnymi możliwościami operacyjnymi, terapeutycznymi, zapewniając większe bezpieczeństwo terapii. W wolnym czasie oddaje się moim pasjom, kolarstwu górskiemu, snowboardingowi oraz malarstwu.

Termin: 30 listopada 2024 r. (sobota)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa, budynek Mera Park Wawer — wejście B obok drogerii Rossmann — zapraszamy na 3 piętro

Koszt udziału: 6200 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe
oraz zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi.

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się bezpłatny parking dla Uczestników kursów CEM — wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban — konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie, po uzyskaniu pieczątki w recepcji CEM

Warunki udziału:

Kliknij przycisk “Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia.
Opłać kurs po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:

Liczba miejsc jest ograniczona.
Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz potwierdzenie wpisania na listę oraz instrukcję dotyczącą płatności.
Po dokonaniu opłaty za szkolenie otrzymasz potwierdzenie udziału w szkoleniu.
O przyjęciu uczestnika na szkolenie decyduje kolejność wpłat.
Prowadzimy listy rezerwowe.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 2 listopada 2024 r. lub nieobecność na spotkaniu spowoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 2 listopada 2024 r. (włącznie) nie spowoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o wyznaczenie zastępstwa dla zgłoszonej osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału 6200 zł (zw)
TRANSLATE