social icon social icon social icon social icon
Rynoplastyka - praktyczny kurs kadawerowy
22/09/2023
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Praktyczny kurs kadawerowy

Czas trwania
08:45-16:30
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników

Praktyczny kurs kadawerowy w Centrum Edukacji Medycznej – Rynoplastyka został podzielony na dwie części. Poprowadzi dr n. med. Marcin Jadczak.

Część pierwszą stanowią wykłady, podczas których omówione zostaną zagadnienia związane z anatomią nosa: nos zewnętrzny, przegroda nosa, małżowiny nosowe, jamy nosa; obiektywnymi pomiarami twarzy i nosa: kąt nosowo-czołowy, nosowo-czołowy, nosowo-wargowy, projekcja koniuszka itp.
A także: Rynoplastyka z dostępu zewnątrznosowego: cięcia operacyjne: nacięcie słupka -odwrócone V, schodkowe i inne, brzeżne, ekspozycja odnóg przyśrodkowych, koniuszków i odnóg bocznych, ekspozycja chrząstek bocznych i piramidy kostnej nosa, uwidocznienie przegrody nosa.

Część praktyczna to cztery godziny nauki i doskonalenia technik operacyjnych na kadawerach tj. anatomicznych preparatach nieutrwalonych. Każdy z uczestników będzie miał możliwość samodzielnego wykonania procedur na nieutrwalonych preparatach ludzkich.

Szczegóły w zakładce Program. Zapraszamy do zapisów na kurs.

08:45
Rejestracja uczestników, poranna kawa
09:15
Rozpoczęcie kursu
09:20
Wykład: Zdefiniowanie estetycznych stref nosa; Anatomia nosa: nos zewnętrzny, przegroda nosa, małżowiny nosowe, jamy nosa; Obiektywne pomiary twarzy i nosa: kąt nosowo-czołowy, nosowo-wargowy, projekcja koniuszka itp.; Rynoplastyka z dostępu zewnątrznosowego: cięcia operacyjne: nacięcie słupka -odwrócone V, schodkowe i inne, brzeżne, ekspozycja odnóg przyśrodkowych, koniuszków i odnóg bocznych, ekspozycja chrząstek bocznych i piramidy kostnej nosa, uwidocznienie przegrody nosa
09:50
Omówienie zasad pracy w laboratorium CEM
10:00
Cadaver Lab: Wykonanie cięć: odwrócone V, brzeżne, uwidocznienie anatomii nosa, dojście do przegrody nosa, wytworzenie płatów śluzówkowo-ochrzęstnowo-okostnowych, uwidocznienie przegrody
11:00
Przerwa kawowa
11:15
Wykład: Kształtowanie piramidy nosa: osteotomie, zmniejszenie piramidy nosa, osteotomie boczne, skośne, poprzeczne, środkowe, itp. | linia brwiowo-koniuszkowa; | środkowa część piramidy nosa, zastawki nosa, przeszczepy poszerzające, płaty chrzęstne
11:45
Cadaver Lab: pobranie chrząstki z przegrody nosa ? redukcja garbu nosa ? części chrzęstnej i kostnej ? przeszczepy poszerzający ? wymodelowanie i wszycie ? osteotomie skośne i boczne, wewnątrznosowe i przezskórne
12:45
Lunch
13:30
Wykład: Kształtowanie koniuszka nosa | przycięcie dogłowowych brzegów odnóg bocznych chrząstek skrzydłowych ? koncepcja trojnogu w umiejscowieniu koniuszka: projekcja, rotacja koniuszka nosa ? przeszczepy i szwy modelujące skrzydełka ? kolumella chrzęstna w celu odtworzenia stabilnego koniuszka
14:00
Cadaver Lab: Kształtowaniu koniuszka nosa ? przycięcie dogłowowych brzegów odnóg bocznych chrząstek skrzydłowych ? przecięcie odnóg bocznych ? overlay ? przecięcie odnóg przyśrodkowych, stabilizacja do kolumelli chrzęstnej
15:00
Przerwa kawowa
15:15
Wykład: Końcowe techniki podczas rynoplastyki ? kamuflaż, pobranie chrząstki małżowiny usznej, powięź skroniowa, chrząstka żebra
15:30
Cadaver Lab: Pobranie powięzi mięśnia skroniowego, pobranie chrząstki małżowiny usznej, pasta chrzęstna
16:30
Dyskusja, podsumowanie zajęć. Rozdanie zaświadczeń

dr n. med. Marcin Jadczak
Doświadczony lekarz ? praktyk, chirurg głowy i szyi, laryngolog i lekarz medycyny estetycznej. Wykonał ponad 2000 rynoplastyk.

Studia medyczne ukończył na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie w 2001 roku. Specjalizację w zakresie otolaryngologii ? chirurgii głowy i szyi ? realizował w Klinice ORL Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. W czerwcu 2012 roku obronił doktorat w dziedzinie otolaryngologii. W roku 2007 ukończył naukę w Podyplomowej Szkole Medycyny Estetycznej. W czasie pracy zawodowej odbywał wiele staży. Jeden z najważniejszych to staż w klinice chirurgii plastycznej nosa w Mediolanie. Jest członkiem prestiżowej Europejskiej Akademii Chirurgii Plastycznej Twarzy (EAFPS).

Termin: 22 września 2023 r. (piątek)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, budynek Mera Park Wawer ? wejście B, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału: 4400 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe
oraz zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi.

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się BEZPŁATNY parking dla Uczestników kursów CEM ? wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban  ?  konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie, po uzyskaniu pieczątki w recepcji CEM

Warunki udziału:

? Kliknij przycisk ?Zapisz się? i wypełnij formularz zgłoszenia.
? Opłać kurs po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 1 września 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 września 2023 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych, w zależności od województwa. Instrukcja ubiegania się o dofinansowanie PARP/BUR ? pobierz tutaj

Uczestników zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu z Centrum Edukacji Medycznej ? Osoba odpowiedzialna: Paulina Solińska

e-mail : DofinansowaniaBUR@cem-med.pl

telefon: 885 881 866

TRANSLATE