social icon social icon social icon social icon
Rynoplastyka - praktyczny kurs kadawerowy
15/12/2023
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Praktyczny kurs kadawerowy

Czas trwania
08:45-16:30
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
10

Praktyczny kurs kadawerowy w Centrum Edukacji Medycznej – Rynoplastyka został podzielony na dwie części. Poprowadzi dr n. med. Marcin Jadczak.

Część pierwszą stanowią wykłady, podczas których omówione zostaną zagadnienia związane z anatomią nosa: nos zewnętrzny, przegroda nosa, małżowiny nosowe, jamy nosa; obiektywnymi pomiarami twarzy i nosa: kąt nosowo-czołowy, nosowo-czołowy, nosowo-wargowy, projekcja koniuszka itp.
A także: Rynoplastyka z dostępu zewnątrznosowego: cięcia operacyjne: nacięcie słupka -odwrócone V, schodkowe i inne, brzeżne, ekspozycja odnóg przyśrodkowych, koniuszków i odnóg bocznych, ekspozycja chrząstek bocznych i piramidy kostnej nosa, uwidocznienie przegrody nosa.

Część praktyczna to cztery godziny nauki i doskonalenia technik operacyjnych na kadawerach tj. anatomicznych preparatach nieutrwalonych. Każdy z uczestników będzie miał możliwość samodzielnego wykonania procedur na nieutrwalonych preparatach ludzkich.

Szczegóły w zakładce Program. Zapraszamy do zapisów na kurs.

08:45
Rejestracja uczestników, poranna kawa
09:15
Rozpoczęcie kursu
09:20
Wykład: Zdefiniowanie estetycznych stref nosa; Anatomia nosa: nos zewnętrzny, przegroda nosa, małżowiny nosowe, jamy nosa; Obiektywne pomiary twarzy i nosa: kąt nosowo-czołowy, nosowo-wargowy, projekcja koniuszka itp.; Rynoplastyka z dostępu zewnątrznosowego: cięcia operacyjne: nacięcie słupka -odwrócone V, schodkowe i inne, brzeżne, ekspozycja odnóg przyśrodkowych, koniuszków i odnóg bocznych, ekspozycja chrząstek bocznych i piramidy kostnej nosa, uwidocznienie przegrody nosa
09:50
Omówienie zasad pracy w laboratorium CEM
10:00
Zajęcia praktyczne w cadaverlab: wykonanie cięć: odwrócone V, brzeżne, uwidocznienie anatomii nosa, dojście do przegrody nosa, wytworzenie płatów śluzówkowo-ochrzęstnowo-okostnowych, uwidocznienie przegrody
11:00
Przerwa kawowa
11:15
Wykład: kształtowanie piramidy nosa: osteotomie, zmniejszenie piramidy nosa, osteotomie boczne, skośne, poprzeczne, środkowe, itp. | linia brwiowo-koniuszkowa; | środkowa część piramidy nosa, zastawki nosa, przeszczepy poszerzające, płaty chrzęstne
11:45
Zajęcia praktyczne w cadaverlab: pobranie chrząstki z przegrody nosa - redukcja garbu nosa - części chrzęstnej i kostnej - przeszczepy poszerzający - wymodelowanie i wszycie - osteotomie skośne i boczne, wewnątrznosowe i przezskórne
12:45
Lunch
13:30
Wykład: Kształtowanie koniuszka nosa | przycięcie dogłowowych brzegów odnóg bocznych chrząstek skrzydłowych ? koncepcja trojnogu w umiejscowieniu koniuszka: projekcja, rotacja koniuszka nosa ? przeszczepy i szwy modelujące skrzydełka ? kolumella chrzęstna w celu odtworzenia stabilnego koniuszka
14:00
Zajęcia praktyczne w cadaverlab: kształtowaniu koniuszka nosa - przycięcie dogłowowych brzegów odnóg bocznych chrząstek skrzydłowych - przecięcie odnóg bocznych - overlay - przecięcie odnóg przyśrodkowych, stabilizacja do kolumelli chrzęstnej
15:00
Przerwa kawowa
15:15
Wykład: Końcowe techniki podczas rynoplastyki - kamuflaż, pobranie chrząstki małżowiny usznej, powięź skroniowa, chrząstka żebra
15:30
Zajęcia praktyczne w cadaverlab: pobranie powięzi mięśnia skroniowego, pobranie chrząstki małżowiny usznej, pasta chrzęstna
16:30
Dyskusja, podsumowanie zajęć. Rozdanie zaświadczeń

dr n. med. Marcin Jadczak

Studia medyczne ukończył na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie w 2001 roku. Specjalizację w zakresie otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi realizował w Klinice ORL Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. W czerwcu 2012 roku obronił doktorat w dziedzinie otolaryngologii. W roku 2007 ukończył naukę w Podyplomowej Szkole Medycyny Estetycznej. Stale rozwija swoje zainteresowania zawodowe oraz kompetencje medyczne, zarówno w dziedzinie otolaryngologii, jak i medycyny estetycznej.

W maju 2019 roku zdał europejski egzamin z chirurgii plastycznej twarzy oraz spełnił wszystkie wymagania aby otrzymać certyfikat, nadany przez European Board For Certification In Facial Plastic And Reconstructive Surgery.

Europejska Akademia Chirurgii Plastycznej Twarzy powstała w 1977 roku pod auspicjami Amerykańskiej Akademii Cirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Twarzy. W 2013 roku ustanowiono  European Board For Certification In Facial Plastic And Reconstructive Surgery.    Misją Akademii jest poprawa jakości chirurgii plastycznej twarzy w Europie.  Europejska Rada zajmuje się oceną kwalifikacji kandydatów na chirurgów plastycznych twarzy. W skład procesu przyznawania certyfikatu wchodzi ocena przez komisję 100 przypadków klinicznych przedstawionych przez kandydata oraz zdanie 2 częściowego egzaminu.

Był jednym z członków zespołu, który jako pierwszy w Polsce wykonał niezwykle skomplikowany zabieg cewnikowania zatok przynosowych (kierowali nim prof. D. Jurkiewicz oraz dr n. med. K. Szczygielski). Jako pierwszy w kraju wykonał zabieg liposukcji laserowej Slim Lipo. W trakcie pracy zawodowej łączy swoje zainteresowania medyczne, skupiając się na zabiegach chirurgii głowy i szyi, w szczególności zaś operacjach plastycznych nosa.

Źródło: https://www.meaclinic.pl/dr-n-med-marcin-jadczak/

 

Termin: 15 grudnia 2023 r. (piątek)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, budynek Mera Park Wawer ? wejście B, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału: 4400 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe
oraz zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi.

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się BEZPŁATNY parking dla Uczestników kursów CEM – wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban – konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie, po uzyskaniu pieczątki w recepcji CEM

Warunki udziału:

Kliknij przycisk “Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia.
Opłać kurs po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:

O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

Rezygnacja z udziału po 27 listopada 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 27 listopada 2023 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych, w zależności od województwa. Instrukcja ubiegania się o dofinansowanie PARP/BUR ? pobierz tutaj

Uczestników zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu z Centrum Edukacji Medycznej od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-17:00

Osoba odpowiedzialna: Paulina Solińska

e-mail : DofinansowaniaBUR@cem-med.pl

telefon: 885 881 866

TRANSLATE