social icon social icon social icon social icon
Techniki operacyjne w leczeniu wypadania narządów miednicy mniejszej - odbytnicy, macicy, pochwy i pęcherza moczowego
18/05/2023
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Kurs praktyczny na modelach zwierzęcych i kadawerach
Czas trwania
2 dni
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
Dzień 1. Operacje z dostępu kroczowego:
08:30
Rejestracja, rozmowy przy kawie.
09:00
Rozpoczęcie szkolenia, przedstawienie kwestii organizacyjnych.
09:05
Część teoretyczna.
11:30
Lunch.
12:00
Zajęcia praktyczne na preparatach zwierzęcych i na kadawerach.
Grupa I: Uroginekologia
Grupa II: Proktologia
Dzień 2, Operacje z dostępu brzusznego:
09:00
Rozpoczęcie.
09:05
Część teoreyczna.
10:45
Przerwa kawowa.
11:00
Zajęcia praktyczne na kadawerach cz.1.
Grupa I: Uroginekologia
Grupa II: Proktologia
13:00
Lunch.
13:30
Zajęcia praktyczne na kadawerach cz. 2.
16:30
Podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń.

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak

Jest absolwentką Warszawskiej Akademii Medycznej, specjalistką II stopnia chirurgii ogólnej. Specjalizuje się w operacyjnym leczeniu chorób koloproktologicznych, w tym również przetok odbytu oraz uszkodzeń zwieraczy odbytu i wynikających z nich powikłań. Od października 2021 roku jest prezesem Polskiego Klubu Koloproktologii ? Towarzystwa Naukowego. Przez wiele lat związana z Oddziałem Proktologii w Szpitalu na Solcu w Warszawie, przez 12 lat kierowała Oddziałem Proktologii oraz pełniła funkcję z-cy ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej. Od 2015 roku kieruje Warszawskim Ośrodkiem Proktologii w Szpitalu św. Elżbiety. Autorka wielu prac i doniesień naukowych, monografii, a także licznych rozdziałów w podręcznikach oraz współautorka Atlasu Technik Operacyjnych w Proktologii. Współautorka opracowanych standardów profilaktyki i leczenia okołoporodowej niewydolności zwieraczy odbytu, wykładowczyni na licznych kursach i warsztatach.

 

prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz

Kierownik Katedry Ginekologii i Położnictwa Wydziału Medycznego Collegium Medicum UKSW. Prodziekan ds. klinicznych i rozwoju WMCM UKSW.

 

prof. dr hab. n. med. Paweł Szymanowski

Ukończył studia w Niemczech na Akademii Medycznej w Hanowerze. Specjalizację w dziedzinie ginekologii i położnictwa uzyskał w Szpitalu Klinicznym Charité w Neuruppinie oraz w Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Drezdeńskiego w Görlitz. Założyciel i były prezes Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego, członek Europejskiego Towarzystwa Uroginekologicznego, kierownik Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, autor nowych technik operacyjnych, podręczników i licznych publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych, szkoleniowiec.

 

dr n. med. Przemysław Ciesielski

Specjalista chirurgii ogólnej. Proktolog. Studia na Warszawskiej Akademii Medycznej ukończył w 1999 roku. Po ukończeniu stażu podjął pracę w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Bielańskiego oraz w Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej CMKP. W 2008 roku zdał egzamin specjalizacyjny z Chirurgii Ogólnej, a w 2010 roku obronił przed Radą Naukową I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pracę na stopień doktora nauk medycznych. Od 2005 roku pracował w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Wołominie, w latach 2018 – 2021 pełnił funkcję funkcję Ordynatora tego oddziału. W latach 2008 – 2016 odbył liczne starze zagraniczne. m.in. w Londynie, Magdeburgu, Wiedniu i Mediolanie. Od 2015 roku jest członkiem zespołu Warszawskiego Ośrodka Proktologii Szpitala Św. Elżbiety kierowanego przez prof. Małgorzatę Kołodziejczak. Od wielu lat jest członkiem Polskiego Klubu Koloproktologii, a obecnie sekretarzem tej organizacji.

 

lek. Hanna Szweda

Specjalista położnictwa i ginekologii, wykładowca Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu, organizator i wykładowca na licznych kursach dla lekarzy i fizjoterapeutów. Od ponad 10 lat szczególny obszar zawodowych zainteresowań pani doktor stanowi uroginekologia, w tym przede wszystkim kompleksowa diagnostyka i leczenie nietrzymania moczu, nawracających stanów zapalnych oraz różnego rodzaju dolegliwości związanych z zaburzeniami statyki narządów miednicy mniejszej (np. obniżenie pęcherza, odbytnicy, wypadanie macicy, dyskomfort przy współżyciu). Pani doktor wykonuje badania USG, badania urodynamiczne, stosuje leczenie zachowawcze (m.in. fizjoterapię, pessaroterapię, farmakoterapię), a także wykonuje zabiegi operacyjne, preferując metody małoinwazyjne, jak najmniej obciążające dla pacjentek.

 

lek. Marcin Mrozowski

Jest specjalistą chirurgii ogólnej. W kręgu jego zainteresowań leży chirurgia przewodu pokarmowego, głównie w chorobach zapalnych i nowotworach. Specjalizuje się w procedurach małoinwazyjnych. W tym zakresie mieści się również proktologia, czyli dyscyplina chirurgiczna zajmująca się problemami końcowego odcinka przewodu pokarmowego, których rozpoznawaniem i leczeniem zajmuje się już od wielu lat.

Termin szkolenia:

18-19 maja 2023 r. (czwartek-piątek).

Miejsce:

Centrum Edukacji Medycznej

Mera Park Wawer

ul. Bysławska 84

04-993 Warszawa

Kurs pod patronatem Polskiego Klubu Koloproktologii.

Koszt udziału:

11500 zł (zw)
9500 zł (zw) dla członków PTUG, studentów studiów podyplomowych ‘Uroginekologia’ w KAAFM oraz dla członków Polskiego Klubu Koloproktologii.

 

Koszt uczestnictwa obejmuje:

– udział w programie,

– przerwy kawowe,

– zaświadczenie udziału w kursie.

Warunki udziału:

Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:

O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność. Ilość miejsc ograniczona. Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

Rezygnacja z udziału po 27 kwietnia 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu spowoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl.
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostanie pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 27 kwietnia 2023 r. (włącznie) nie spowoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o wyznaczenie zastępstwa dla zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania, do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:

Centrum Edukacji Medycznej

Mera Park Wawer

ul. Bysławska 84

04-993 Warszawa

TRANSLATE