social icon social icon social icon social icon
Techniki operacyjnego leczenia deformacji przodostopia – paluch koślawy, deformacje palców
07/06/2024
Szkolenie Płatne Kadawerowe
lek. Andrzej Komor (kierownik naukowy kursu), dr hab. n. med. Henryk Liszka
Czas trwania
09:00-16:30
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
12

Praktyczny kurs kadawerowy pod kierownictwem naukowym lek. Andrzeja Komora

Wykłady:

Osteotomia bliższa i dalsza MT1 – technika operacyjna
Ocena kliniczna i radiologiczna przodostopia
Wskazania i metody operacyjnego leczenia palucha koślawego
Osteotomia MT1 typu scarf
Halux valgus interphalangeus

Artroza MTP1
Palce szponiaste i młotkowate
Metatarsalgia II-V, neuropatia Mortona
Najczęstsze powikłania po operacjach przodostopia

 

Omówienie technik operacyjnych w laboratorium kadawerowym na preparatach nieutrwalonych:

Osteotomia podgłowowa MT1 lub osteotomia trzonu typu scarf
Osteotomia bliższa MT1 – zespolenie płytką i śrubami
Osteotomia paliczka podstawnego palucha wg Akina – zespolenie śrubą kaniulowaną lub pętlą

Korekcja palca szponiastego – deza PIP, fl/ext
Artrodeza MTP1
Osteotomia bliższa i dalsza kości śródstopia II-V – zespolenie śrubą Snap-off

09:00
Otwarcie kursu. Omówienie kwestii organizacyjnych
09:05
Wykłady: Osteotomia bliższa i dalsza MT1 – technika operacyjna
09:20
Ocena kliniczna i radiologiczna przodostopia
09:40
Wskazania i metody operacyjnego leczenia palucha koślawego
10:20
Osteotomia MT1 typu scarf
10:40
Halux valgus interphalangeus
11:00
Przerwa kawowa
11:10
Zajęcia praktyczne w laboratorium kadawerowym nauka technik operacyjnych ma preparatach nieutrwalonych
11:15
• Osteotomia podgłowowa MT1 lub osteotomia trzonu typu scarf
11:45
• Osteotomia bliższa MT1 - zespolenie płytką i śrubami
12:15
• Osteotomia paliczka podstawnego palucha wg Akina - zespolenie śrubą kaniulowaną lub pętlą
12:50
Lunch
13:30
Wykłady: Artroza MTP1
13:50
Palce szponiaste i młotkowate
14:10
Metatarsalgia II-V, neuropatia Mortona
14:30
Najczęstsze powikłania po operacjach przodostopia
15:00
Zajęcia praktyczne w laboratorium kadawerowym nauka technik operacyjnych ma preparatach nieutrwalonych
15:10
• Korekcja palca szponiastego – deza PIP, fl/ext
15:45
• Artrodeza MTP1
16:00
• Osteotomia bliższa i dalsza kości śródstopia II-V – zespolenie śrubą Snap-off
16:30
Dyskusja i zakończenie kursu

Kierownik naukowy kursu: lek. Andrzej Komor

Znakomity dydaktyk. W pracy klinicznej specjalizuje się głównie w chirurgii stawu kolanowego, skokowego i stopy.

Doświadczony praktyk. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, członek Europejskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej, Chirurgii Kolana i Artroskopii, Polskiego Towarzystwa Artroskopowego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stawu Skokowego i Stopy. Autor wielu publikacji i wystąpień na kongresach międzynarodowych i krajowych. Od lat prowadzi kursy kadawerowe z zakresu chirurgii stawu kolanowego, skokowego i stopy oraz szkolenia chirurgiczne S2S.

dr hab. n. med. Henryk Liszka

Specjalista II stopnia ortopedii i traumatologii narządu ruchu, absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2014 r. Starszy Asystent w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W 2017 r. obronił na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Wyprzedzające znieczulenie miejscowe w chirurgii kończyn”, pod kierunkiem dr hab. n. med. Artura Gądka, prof. UJ. W 2021 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych – główne osiągnięcie naukowe na podstawie cyklu publikacji: „Innowacyjne metody korekcji deformacji koślawej palucha”.

Od 2019 r. realizuje pasje naukowe i dydaktyczne jako Adiunkt w Katedrze Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego. Wiceprezes i Prezes Elekt Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Specjalizuje się w leczeniu zachowawczym i operacyjnym kończyn, zwłaszcza schorzeń i urazów stopy oraz stawu skokowego. Uczestnik licznych staży i kursów szkoleniowych krajowych oraz zagranicznych w zakresie leczenia operacyjnego chorób oraz urazów stopy i stawu skokowego u nastolatków i dorosłych.

Źródło: Henryk Liszka, chirurgia i ortopedia stopy i stawu skokowego

Termin: 7 czerwca 2024 r. (piątek)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, budynek Mera Park Wawer – wejście B, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału: 3850 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe
oraz zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi.

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się bezpłatny dla Uczestników kursów CEM – wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban – konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie, po uzyskaniu pieczątki w recepcji CEM

Warunki udziału:

Kliknij przycisk “Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia.
Opłać kurs po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu Wiadomość do Organizatora. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 10 maja 2024 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 10 maja 2024 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

TRANSLATE