social icon social icon social icon social icon
Techniki operacyjnego leczenia deformacji przodostopia - paluch koślawy, deformacje palców
22/03/2024
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Praktyczny kurs kadawerowy
Czas trwania
09:00-16:30
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
18

Praktyczny kurs kadawerowy w Centrum Edukacji Medycznej.

Omówienie technik operacyjnych:
– Osteotomia bliższa MT1 – zespolenie płytką i śrubami
– Osteotomia podgłowowa MT1
– Osteotomia MT1 typu scarf
– Osteotomia bliższa i dalsza kości śródstopia II-V
– Procedury na tkankach miękkich – uwolnienie boczne, transpozycja fl/ex, wydłużenie ścięgna

WYKŁADY:
– Anatomia stopy – przypomnienie
– Ocena kliniczna i radiologiczna przodostopia
– Wskazania i metody operacyjnego leczenia palucha koślawego
– Osteotomia MT1 typu scarf – za i przeciw
– Halux valgus interphalangeus – metody korekcji
– Osteotomia Cottona
– Paluch sztywny
– Metatarsalgia – metody leczenia deformacji kości śródstopia i palców II-V
– Palce szponiaste i młotkowate – metody korekcji
– Powikłania operacyjnego leczenia palucha koślawego

09:00
Otwarcie kursu, omówienie zasad pracy w laboratorium
09:05
GRUPA A i B: Osteotomia bliższa i dalsza MT1 – technika operacyjna – A. Komor
09:20
GRUPA A: WYKŁADY 1
09:20
Ocena kliniczna i radiologiczna przodostopia – A. Komor
09:40
Wskazania i metody operacyjnego leczenia palucha koślawego – A. Komor
10:20
Osteotomia MT1 typu scarf – A. Komor
10:40
Halux valgus interphalangeus – A. Komor
09:20
GRUPA B : SALA SEKCYJNA nauka technik operacyjnych ma preparatach.
09:20
• Osteotomia podgłowowa MT1 lub osteotomia trzonu typu scarf – M. Wróbel
09:40
• Osteotomia bliższa MT1 - zespolenie płytką i śrubami – M. Wróbel
10:20
• Osteotomia paliczka podstawnego palucha wg Akina - zespolenie śrubą kaniulowaną lub pętlą – M. Kwiatkowski
11:10
GRUPA A: SALA SEKCYJNA GRUPA B: WYKŁADY cz. 1
12:50
Lunch
13:30
GRUPA B: WYKŁADY cz. 2
13:30
Artroza MTP1 – A. Komor
13:50
Palce szponiaste i młotkowate – M. Kwiatkowski
14:10
Metatarsalgia II-V, neuropatia Mortona – M. Wróbel
14:30
Najczęstsze powikłania po operacjach przodostopia – M. Wróbel
13:30
GRUPA A: SALA SEKCYJNA nauka technik operacyjnych ma preparatach
13:30
• Korekcja palca szponiastego – deza PIP, fl/ext – M. Kwiatkowski
13:50
• Artrodeza MTP1 – A. Komor
14:10
• Osteotomia bliższa i dalsza kości śródstopia II-V – zespolenie śrubą Snap-off – A. Komor
15:00
GRUPA A: WYKŁADY cz. 2 GRUPA B: SALA SEKCYJNA
16:30
Dyskusja i zakończenie kursu

Kierownik naukowy kursu: lek. Andrzej Komor

Znakomity dydaktyk. W pracy klinicznej specjalizuje się głównie w chirurgii stawu kolanowego, skokowego i stopy.

Doświadczony praktyk. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, członek Europejskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej, Chirurgii Kolana i Artroskopii, Polskiego Towarzystwa Artroskopowego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stawu Skokowego i Stopy. Autor wielu publikacji i wystąpień na kongresach międzynarodowych i krajowych. Od lat prowadzi kursy kadawerowe z zakresu chirurgii stawu kolanowego, skokowego i stopy oraz szkolenia chirurgiczne S2S.

 

Wykładowcy i instruktorzy:

lek. Andrzej Komor — kierownik naukowy kursu

dr n. med. Michał Kwiatkowski

lek. Mikołaj Wróbel

lek. Jakub Sobczyk

Termin: 22 marca 2024 r. (piątek)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, budynek Mera Park Wawer – wejście B, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału: 3850 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe
oraz zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi.

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się BEZPŁATNY parking dla Uczestników kursów CEM – wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban – konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie, po uzyskaniu pieczątki w recepcji CEM

Warunki udziału:

Kliknij przycisk “Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia.
Opłać kurs po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu Wiadomość do Organizatora. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 1 marca 2024 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 marca 2024 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

TRANSLATE