social icon social icon social icon social icon
Techniki operacyjnego leczenia deformacji stopy i stawu skokowego. Poziom zaawansowany
14/12/2023
-
15/12/2023
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Praktyczny kurs kadawerowy na poziomie zaawansowanym - każdy z Uczestników podczas 2 dni szkolenia pracuje na dwóch różnych kadawerach
Czas trwania
08:30-17:30
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
24

Dwudniowy kurs praktyczny na kadawerach.

Dzień 1: stopa płaska, artroza skokowa i podskokowa

Dzień 2: przodostopie, Achilles, transfery ścięgien.

Zajęcia odbywają się w parach, każdego dnia nowy preparat na stanowisku pracy.

Dzień 1
Stopa płaska, artroza skokowa i podskokowa
08:30
Otwarcie kursu
08:40
Wykłady 1 - Stopa płaska - Progressive Collapsing Foot Deformity
08:40
Ocena kliniczna i radiologiczna stopy i stawu skokowego – A. Komor
09:10
Niestabilność przyśrodkowa, kompleks trójgraniasto-łódkowo-piętowy, naprawa i transfer FDL na PTT – A. Komor
09:40
Stopa płaska PCFD - patofizjologia i metody leczenia – H. Liszka
10:10
Osteotomie kości piętowej – H. Liszka
10:40
Złamanie typu pilon – taktyka postępowania – A. Komor
11:10
Przerwa kawowa
11:30
Laboratorium - zajęcia praktyczne na preparatach
11:30
Naprawa Spring Lig. i transfer FDL na PTT – Internal Brace – H. Liszka
13:00
Osteotomie kości piętowej – Evans/Hintermann i guza piętowego (stabilizacja płytką lub śrubami kaniulowanymi, klin kostny ze strzałki) – A. Komor
14:00
Lunch
14:40
Wykłady 2 - staw skokowy i tyłostopie
14:40
Artroza stawu skokowego – przegląd technik operacyjnych – A. Komor
15:20
Artrodeza stawu podskokowego, podwójna, potrójna? – H. Liszka
15:50
Artroereza – H. Liszka
16:10
Artroereza – moje doświadczenia – M. Kwiatkowski
16:30
Laboratorium - zajęcia praktyczne na preparatach
16:30
Artroereza podskokowa – M. Kwiatkowski
17:00
Usztywnienie piszczelowo-skokowe – płyta przednia/ tylna – A. Komor
17:30
Usztywnienie piszczelowo-skokowo-piętowe – płyta boczna – A. Komor
18:00
Usztywnienie podskokowe – śruby kaniulowane – M. Kwiatkowski
18:30
Usztywnienie łódkowato-skokowe śruby kaniulowane, skoble – M Kwiatkowski
19:00
Zakończenie pierwszego dnia kursu
Dzień 2
Przodostopie, Achilles, transfery ścięgien
08:30
Laboratorium - zajęcia praktyczne na preparatach
08:40
Lapidus – stabilizacja płytką podeszwową, przyśrodkową lub śrubami – M. Wróbel
09:10
Usztywnienie Lisfranca – płytki – M. Wróbel
09:40
Hallux varus – korekcja z użyciem Mini-Tightrope – U. Zdanowicz
10:10
MTP1 – artrodeza – U. Zdanowicz
10:40
Przerwa kawowa
10:50
Wykłady - śródstopie i przodostopie
10:50
Artrodeza TMT1 (Lapidus) – U. Zdanowicz
11:20
Hallux varus – sposoby naprawy – U. Zdanowicz
11:40
Artroza MTP1 - artrodeza i atroplastyka – A. Komor
12:00
Uszkodzenie Lisfranca; zespolenie czy artrodeza – M. Wróbel
12:20
Lunch
13:00
Laboratorium - zajęcia praktyczne na preparatach
13:00
Przezskórne szycie ścięgna Achillesa – Achillon – A. Komor
13:30
Transpozycja PTT na grzbiet stop – A. Komor
14:00
Plastyka V-Y lub płat odwrócony – U. Zdanowicz
14:40
Transpozycja FHL na guz piętowy – M. Wróbel
15:15
Przerwa kawowa
15:30
Wykłady – uszkodzenie Achillesa, transpozycja ścięgien
15:30
Uszkodzenie Achillesa świeże i zastarzałe - możliwości terapeutyczne – U. Zdanowicz
16:00
Tendinopatia Achillesa – U. Zdanowicz
16:30
Stopa opadająca – transpozycja PTT – A. Komor
16:50
Niestabilność MTP – czy płytka podeszwowa na znaczenie – M. Wróbel
17:30
Zakończenie kursu
* Uczestnicy będę podzieleni na 2 grupy: A i B. Pełny program kursu do pobrania poniżej

Kierownik naukowy kursu: lek. Andrzej Komor

Znakomity dydaktyk. W pracy klinicznej specjalizuje się w chirurgii stawu kolanowego, skokowego i stopy.

Doświadczony praktyk. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, członek Europejskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej, Chirurgii Kolana i Artroskopii, Polskiego Towarzystwa Artroskopowego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stawu Skokowego i Stopy. Autor wielu publikacji i wystąpień na kongresach międzynarodowych i krajowych. Od lat prowadzi kursy kadawerowe z zakresu chirurgii stawu kolanowego, skokowego i stopy oraz szkolenia chirurgiczne S2S.

Instruktorzy:

lek. Andrzej Komor – koordynator merytoryczny kursu

dr hab. n. med. Henryk Liszka

dr n. med. Michał Kwiatkowski

lek. Urszula Zdanowicz

lek. Mikołaj Wróbel

Termin: 14-15 grudnia 2023 r. (czwartek-piątek)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer – wejście B, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału: 5500 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe
oraz zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi.

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się BEZPŁATNY parking dla Uczestników kursów CEM – wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban – konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie, po uzyskaniu pieczątki w recepcji CEM

Warunki udziału:

Kliknij przycisk “Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia.
Opłać kurs po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:

Liczba miejsc jest ograniczona.
Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz potwierdzenie wpisania na listę oraz instrukcję dotyczącą płatności.
Po dokonaniu opłaty za szkolenie otrzymasz potwierdzenie udziału w szkoleniu.
O przyjęciu uczestnika na szkolenie decyduje kolejność wpłat.
Prowadzimy listy rezerwowe.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.
Rezygnacja z udziału po 1 grudnia 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.
Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 grudnia 2023 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

TRANSLATE