social icon social icon social icon social icon
Ultrasonografia dużych stawów - kolanowego, ramiennego, skokowego
16/05/2023
Szkolenie Płatne Niekadawerowe
Czas trwania
9:00-17:00
Rodzaj
Niekadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
  • Praktyczny kurs USG z udziałem pacjentów.
  • Nauczysz się wykonywać badania USG pacjentom pod okiem doświadczonego Instruktora.
  • Skonsultujesz z Prowadzącym swoje pytania i wątpliwości.
  • Otrzymasz instruktaż obsługi aparatu USG, którym wykonywane są badania.
  • Wręczymy Ci zaświadczenie ukończenia kursu z punktami edukacyjnymi, akredytowanymi przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.
09:00
Rozpoczęcie szkolenia, przekazanie spraw organizacyjnych
09:05
Podstawy diagnostyki, charakterystyka poszczególnych tkanek w obrazie USG
10:00
Staw kolanowy, anatomia, technika badania i prawidłowy obraz USG struktur stawu kolanowego. Charakterystyka najczęstszych patologii. Prezentacja badania. Opis badania.
11:15
Przerwa kawowa
12:00
Staw kolanowy - wzajemne wykonywanie badań
12:15
Staw ramienny - anatomia, technika badania i prawidłowy obraz struktur stawu ramiennego. Charakterystyka najczęstszych patologii. Prezentacja badania. Opis badania. Wzajemne wykonywanie badań.
13:30
Lunch
14:00
Staw skokowy i stopa ? anatomia, technika badania i prawidłowy obraz struktur stawu skokowego i stopy. Charakterystyka najczęstszych patologii. Prezentacja badania. Opis badania.
14:15
Część praktyczna
17:00
Zakończenie kursu

Prowadzący: dr n. med. Tomasz Poboży
Specjalista ortopedii i traumatologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu operacyjnym. Wykonuje zabiegi artroskopowe stawów: kolanowego, ramiennego, łokciowego, skokowego i biodrowego, a także zabiegi endoprotezoplastyki stawów ? kolana i biodra.

Ponadto specjalizuje się w leczeniu urazów i zmian pourazowych, jak również w wykonywaniu zabiegów ambulatoryjnych pod kontrolą USG. Od kilkunastu lat wykonuje również badania diagnostyczne USG wszystkich stawów.

Termin: 16 maja 2023 r. (wtorek)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt szkolenia: 1590 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe
oraz zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi.

Warunki udziału:

? Kliknij przycisk ?Zapisz się? i wypełnij formularz zgłoszenia.
? Opłać kurs po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:

? Liczba miejsc jest ograniczona.
? Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz potwierdzenie wpisania na listę oraz instrukcję dotyczącą płatności.
? Po dokonaniu opłaty za szkolenie otrzymasz potwierdzenie udziału w szkoleniu.
? O przyjęciu uczestnika na szkolenie decyduje kolejność wpłat.
? Prowadzimy listy rezerwowe.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 1 maja 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 maja 2023 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

TRANSLATE