social icon social icon social icon social icon
USG gałek ocznych i oczodołów
13/04/2024
Szkolenie Płatne Niekadawerowe
Praktyczny kurs USG z udziałem pacjentów

Brak wolnych miejsc na kurs. Prowadzimy zapisy na listę rezerwową.

Czas trwania
08:30-16:45
Rodzaj
Niekadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
14

Praktyczny kurs USG z udziałem pacjentów — na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym.

Kurs składa się z części wykładowej (szczegółowy opis w zakładce Program) oraz z części praktycznej, czyli wykonywania badań USG gałek ocznych i oczodołów na pacjentach.

Grupa pacjentów biorąca udział w badaniach jest liczna i różnorodna, przegląd wielu przypadków medycznych.

08:30
Rejestracja uczestników
09:00
Przywitanie uczestników, przedstawienie kadry dydaktycznej
09:05
Wykłady: Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej. Technika badania USG gałki ocznej i oczodołu. Stosowane przekroje, przestrzenna lokalizacja zmian. Prawidłowe obrazy gałki ocznej i mięśni. Sposoby opisu wyników badania
10:30
Przerwa kawowa
10:45
Wykłady: Wykorzystanie badania USG w diagnostyce. Omówienie wyników badań przyniesionych przez uczestników kursu
13:15
Lunch
13:45
Część praktyczna: wzajemne wykonywanie badań, badanie pacjentów
16:45
Podsumowanie kursu

dr n. med. Ewa Strzemecka

W 2013r. ukończyła studia na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na Wydziale Lekarskim I z oceną bardzo dobrą i otrzymując nagrodę Rektora – Medal za osiągnięcia w nauce i pracy społecznej.
Po zakończonej edukacji rozpoczęła staż podyplomowy w Szpitalu Bielańskim im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. W 2014r. rozpoczęła pracę w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie, gdzie odbyła specjalizację w dziedzinie okulistyki. W tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie w Klinice Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2019r. na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej: Ocena długoterminowej skuteczności i bezpieczeństwa zabiegów przeztwardówkowej cyklofotokoagulacji laserem diodowym wykonanych u chorych na jaskrę, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z dobrą ostrością wzroku. Uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych. Podczas pracy w SPKSO zajmuje się głównie wykonywaniem badań USG gałki ocznej i oczodołów, wykonywaniem zabiegów laserowych – kapsulotomii i irydotomii, diagnostyką i leczeniem jaskry oraz innych chorób przedniego i tylnego odcinka oka.
Ewa Strzemecka jest wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. O jej zaangażowaniu w działaniach naukowych świadczy udział w licznych konferencjach naukowych oraz publikacje, których jest autorem i współautorem.

Termin: 13 kwietnia 2024 r. (sobota)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, budynek Mera Park Wawer – wejście B, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału: 1390 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe
oraz zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi.

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się BEZPŁATNY parking dla Uczestników kursów CEM – wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban – konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie, po uzyskaniu pieczątki w recepcji CEM

Warunki udziału:

Kliknij przycisk “Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia.
Opłać kurs po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:

Liczba miejsc jest ograniczona.
Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz potwierdzenie wpisania na listę oraz instrukcję dotyczącą płatności.
Po dokonaniu opłaty za szkolenie otrzymasz potwierdzenie udziału w szkoleniu.
O przyjęciu uczestnika na szkolenie decyduje kolejność wpłat.
Prowadzimy listy rezerwowe.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

Rezygnacja z udziału po 20 marca 2024 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 20 marca 2024 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

TRANSLATE