social icon social icon social icon social icon
USG gałek ocznych i oczodołów
23/04/2023
Praktyczny kurs z udziałem pacjentów, na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym
Czas trwania
8:30-16:45
Rodzaj
Niekadawerowe
Kategoria
Liczba Uczestników
08:30
Rejestracja uczestników
09:00
Przywitanie uczestników, przedstawienie kadry dydaktycznej.
09:05
Wykłady: Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej. Technika badania USG gałki ocznej i oczodołu. Stosowane przekroje, przestrzenna lokalizacja zmian. Prawidłowe obrazy gałki ocznej i mięśni. Sposoby opisu wyników badania.
10:30
Przerwa kawowa
10:45
Wykłady: Wykorzystanie badania USG w diagnostyce; Omówienie wyników badań przyniesionych przez uczestników kursu.
13:15
Lunch
13:45
Część praktyczna: wzajemne wykonywanie badań, badanie pacjentów.
16:45
Podsumowanie kursu

Dr n. med. Ewa Strzemecka
W 2013r. ukończyła studia na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na Wydziale Lekarskim I z oceną bardzo dobrą i otrzymując nagrodę Rektora – Medal za osiągnięcia w nauce i pracy społecznej.
Po zakończonej edukacji rozpoczęła staż podyplomowy w Szpitalu Bielańskim im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. W 2014r. rozpoczęła pracę w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie, gdzie odbyła specjalizację w dziedzinie okulistyki. W tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie w Klinice Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2019r. na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej: ?Ocena długoterminowej skuteczności i bezpieczeństwa zabiegów przeztwardówkowej cyklofotokoagulacji laserem diodowym wykonanych u chorych na jaskrę, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z dobrą ostrością wzroku. Uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych. Podczas pracy w SPKSO zajmuje się głównie wykonywaniem badań USG gałki ocznej i oczodołów, wykonywaniem zabiegów laserowych ? kapsulotomii i irydotomii, diagnostyką i leczeniem jaskry oraz innych chorób przedniego i tylnego odcinka oka.
Ewa Strzemecka jest wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. O jej zaangażowaniu w działaniach naukowych świadczy udział w licznych konferencjach naukowych oraz publikacje, których jest autorem i współautorem.

Termin szkolenia: 23 kwietnia 2023 r. (niedziela)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej

ul. Brzeska12 (wjazd od ul. Markowskiej 9)

03-737 Warszawa

Koszt udziału: 1390 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 8 kwietnia 2023r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 8 kwietnia 2023r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:

Centrum Edukacji Medycznej

ul. Brzeska12 (wjazd od ul. Markowskiej 9)

03-737 Warszawa

TRANSLATE