social icon social icon social icon social icon
USG ginekologiczne w codziennej praktyce lekarza
28/05/2023
Szkolenie Płatne Niekadawerowe
Praktyczny kurs USG z udziałem pacjentek
Czas trwania
8:30-17:00
Rodzaj
Niekadawerowe
Kategoria
Płatne
Ilość miejsc
12
08:30
Rejestracja uczestników.
09:00
Otwarcie szkolenia, powitanie uczestników. Wykłady.
13:00
Lunch.
13:30
Część praktyczna: badanie USG pacjentek pod nadzorem instruktorów. Zakres badań: USG ginekologiczne po ocenę wczesnej ciąży.
17:00
Zakończenie szkolenia, wręczenie zaświadczeń udziału.

dr n. med. Michał Lipa
Specjalista położnictwa i ginekologii. Adiunkt naukowo- dydaktyczny. Kierownik Pracowni Ultrasonografii w I Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy pl. Starynkiewicza 1/3 w Warszawie. Główne zainteresowania związane z medycyną matczyno-płodową: diagnostyką ultrasonograficzną w trakcie ciąży (ze szczególnym uwzględnieniem neursonografii), ciążą bliźniaczą, patologią ciąży i terapią płodu. Konsultacje udzielane z zakresu prowadzenia ciąży, patologii ciąży i konsultacje w przypadku stwierdzonych wad wrodzonych oraz kwalifikacji do leczenia wewnątrzmacicznego w przypadku rozszczepów kręgosłupa, zespołu przetoczeń pomiędzy bliźniętami (TTTS) czy zespołu TRAP. Przewodniczący Klubu 35 działającego przy Polskim Towarzystwie Ginekologów i Położników, Członek Zarządu Sekcji Perinatologii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG).

Posiadane certyfikaty USG:
– certyfikat USG wydany przez Clinical Research Institute for Fetal Medicine PMC w Osace (Japonia) z zakresu badań prenatalnych i neurosonografii,
– certyfikat Fetal Medicine Foundation (Londyn, Wielka Brytania) uprawniający do wykonywania badań przesiewowych w I trymestrze ciąży (numer licencji 101339):
a) przezierność karku (NT),
b) kość nosowa (NB),
c) zastawka trójdzielna (TR),
d) przewód żylny (DV),
e) audyt pomiarów przezierności karku,
– certyfikat sekcji USG PTGiP.

Termin szkolenia:

28 maja 2023 r. (niedziela).

Miejsce:

Centrum Edukacji Medycznej

Mera Park Wawer

ul. Bysławska 84

04-993 Warszawa

Koszt udziału:

1590 zł (zw).

Koszt uczestnictwa obejmuje:

– udział w programie,

– przerwy kawowe,

– zaświadczenie udziału w kursie.

Warunki udziału.

Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:

O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność. Ilość miejsc ograniczona. Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu „Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

Rezygnacja z udziału po 7 maja 2023r. lub nieobecność na spotkaniu spowoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl.
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostanie pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 7 maja 2023r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o wyznaczenie zastępstwa dla zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania, do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:

Centrum Edukacji Medycznej

Mera Park Wawer ul. Bysławska 84

04-993 Warszawa.

Koszt udziału 1590 zł (zw)

  Otrzymuj powiadomienia o najnowszych szkoleniach

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Centrum Edukacji Medycznej sp. z o.o. i innych podmiotów z Grupy LUX MED komunikacji marketingowej, której celem jest w szczególności promocja usług oraz towarów oferowanych przez te podmioty, informowanie o wydarzeniach dotyczących ich działalności oraz promowanie pro-zdrowotnego stylu życia, przy wykorzystaniu moich danych.

  Administratorami Twoich danych są spółki z Grupy LUX MED czyli podmioty powiązane organizacyjnie lub kapitałowo z Centrum Edukacji Medycznej sp. z o.o. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w szczególności adres e-mail oraz numer telefonu w związku udzielonymi nam zgodami na przesyłanie komunikacji marketingowej oraz na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Przypominamy, że wyrażenie którejkolwiek ze zgód jest w pełni dobrowolne i że możesz w każdym czasie odwołać udzielone nam zgody. Kliknij tutaj aby zapoznać się z całą notą informacyjną.

  Nasi partnerzy
  • Net4doctor
  • Kroton
  • Carolina
  • Arthrex
  • Strauman
  • Poats
  • Kaldental
  • Alphabio
  • Techdaw
  • Ptu
  • Osto
  • Pte
  • Ptnw
  • Skn