social icon social icon social icon social icon
USG ginekologiczne w codziennej praktyce lekarza
28/05/2023
Praktyczny kurs USG z udziałem pacjentek
Czas trwania
8:30-17:00
Rodzaj
Kategoria
Liczba Uczestników
08:30
Rejestracja uczestników
09:00
Otwarcie szkolenia, powitanie uczestników
Wykłady
09:05
Wprowadzenie do USG - podstawowe parametry 2D, badanie dopplerowskie, ustawienie aparatu, optymalizacja obrazu
09:30
Podstawy USG ginekologicznego - w świetle rekomendacji ? co powinno obejmować podstawowe badanie USG?
10:00
Najczęstsze patologie w obrębie narządu rodnego: mięśniaki macicy, klasyfikacja FIGO, zasady opisów, wskazania do leczenia operacyjnego | polipy endometrialne - cechy ultrasonograficzne, planowanie badania w odpowiedniej fazie cyklu | torbiele jajników - jak odróżnić zmianę łagodna od zmiany złośliwej?
10:30
Nowoczesne obrazowanie w ginekologii - co daje nam 3D?
11:00
Wady macicy wg klasyfikacji ESHRE- aspekty praktyczne
12:00
Ocena blizny po cięciu cesarskim
12:30
Ocena wczesnej ciąży (poniżej 10 tygodnia)
13:00
Lunch
Część praktyczna
13:30
Badanie USG pacjentek pod nadzorem Instruktorów. Zakres badań: USG ginekologiczne po ocenę wczesnej ciąży
17:00
Zakończenie szkolenia, wręczenie zaświadczeń udziału

dr n. med. Michał Lipa

doktor nauk medycznych, ginekolog, ultrasonografista, specjalista położnictwa i ginekologii oraz perinatologii.

Starszy asystent w Oddziale Położniczo- Ginekologicznym Szpitala Południowego w Warszawie.

Główne zainteresowania związane z medycyną matczyno-płodową: diagnostyką ultrasonograficzną w trakcie ciąży (ze szczególnym uwzględnieniem neursonografii), ciążą bliźniaczą, patologią ciąży i terapią płodu.

Konsultuje pacjentki z zakresu prowadzenia ciąży, patologii ciąży i konsultacje w przypadku stwierdzonych wad wrodzonych oraz kwalifikacji do leczenia wewnątrzmacicznego w przypadku rozszczepów kręgosłupa, zespołu przetoczeń pomiędzy bliźniętami (TTTS) czy zespołu TRAP.

Przewodniczący Klubu 35 działającego przy Polskim Towarzystwie Ginekologów i Położników, Członek Zarządu Sekcji Perinatologii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG).

Posiadane certyfikaty USG:

certyfikat USG wydany przez Clinical Research Institute for Fetal Medicine PMC w Osace (Japonia) z zakresu badań prenatalnych i neurosonografii

certyfikat FMF (Fetal Medicine Foundation) (Londyn, Wielka Brytania) uprawniający do wykonywania badań przesiewowych w I trymestrze ciąży; numer licencji 101339:
a) przezierność karku (NT)
b) kość nosowa (NB)
c) zastawka trójdzielna (TR)
d) przewód żylny (DV)
e) audyt pomiarów przezierności karku

certyfikat sekcji USG PTGiP

Termin szkolenia: 28 maja 2023 r. (niedziela)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału: 1590 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe
oraz zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi.

Warunki udziału:

? Kliknij przycisk ?Zapisz się? i wypełnij formularz zgłoszenia.
? Opłać kurs po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:

? Liczba miejsc jest ograniczona.
? Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz potwierdzenie wpisania na listę oraz instrukcję dotyczącą płatności.
? Po dokonaniu opłaty za szkolenie otrzymasz potwierdzenie udziału w szkoleniu.
? O przyjęciu uczestnika na szkolenie decyduje kolejność wpłat.
? Prowadzimy listy rezerwowe.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

Rezygnacja z udziału po 7 maja 2023r. lub nieobecność na spotkaniu spowoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl.
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostanie pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 7 maja 2023r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o wyznaczenie zastępstwa dla zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania, do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

TRANSLATE