social icon social icon social icon social icon
USG w pielęgniarstwie
21/09/2024
-
22/09/2024
Szkolenie Płatne Niekadawerowe
dr n. med. Wojciech Bąkowski  
Czas trwania
2 dni
Rodzaj
Niekadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
16

Praktyczny kurs USG w pielęgniarstwie pod kierownictwem naukowym dr n. med. Wojciecha Bąkowskiego.

Kurs skierowany do pielęgniarek, pielęgniarzy, ratowniczek oraz ratowników medycznych.

Dzień 1. sobota 21 września
09:00
Rejestracja uczestników
Blok dydaktyczny nr 1 – Podstawy ultrasonografii
09:30
1. Historia ultrasonografii 2. Zasady fizyki i właściwości ultradźwięków 3. Działanie aparatu ultrasonograficznego z uwzględnieniem najważniejszych funkcji 4. Rodzaje projekcji i metody obrazowania 5. Rodzaje głowic i tryby obrazowania 6. Zasady prawidłowej orientacji obrazu 7. Prawidłowa obsługa aparatu USG 8. Artefakty i właściwe sposoby ich interpretacji 9. Dyskusja
Blok dydaktyczny nr 2 – EMERGENCY
11:00
1. Zastosowanie ultrasonografii w medycynie ratunkowej i stanach nagłych 2. Szpitalny Oddział Ratunkowy jako miejsce szybkiej diagnostyki ultrasonograficznej 3. Odwracalne i nieodwracalne przyczyny nagłego zatrzymania krążenia 4. Patofizjologiczne podstawy wstrząsu 5. Badanie ultrasonograficzne pacjenta we wstrząsie 6. Protokoły szybkiej oceny ultrasonograficznej pacjenta we wstrząsie 7. Protokół FAST – Focused Assessment with Sonography in Trauma 8. Rozszerzony protokół EFAST – Extended Focused Assessment with Sonography in Trauma 9. Protokół RUSH – Rapid Ultrasound in Shock and Hypotension 10. Dyskusja
12:00
Lunch
13:00
Ćwiczenia: Badanie pokazowe – Protokół FAST, protokół RUSH, protokół EFAST. Warsztaty indywidualne – Protokół FAST, protokół RUSH, protokół EFAST
16:00
Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
Dzień 2. niedziela 22 września
Blok dydaktyczny nr 3 – USG płuc
09:00
1. Anatomia i topografia klatki piersiowej. 2. Charakterystyka fizjologii układu oddechowego z oceną prawidłowego toru oddechowego. 3. Metody oceny artefaktu opłucnej. 4. Diagnostyka odmy opłucnowej i niedodmy płuc. 5. Metody wczesnego wykrywania obrzęku płuc. 6. Diagnostyka zapaleń płuc z oceną stopnia progresji choroby. 7. Diagnostyka płynu w jamach opłucnowych. 8. Protokół BLUE
10:00
Ćwiczenia: Badanie pokazowe – USG płuc. Warsztaty indywidualne – USG płuc.
Blok dydaktyczny nr 4 – USG naczyń
11:00
1. Anatomia i topografia naczyń obwodowych. 2. Ocena drożności naczyń żylnych kończyn górnych i dolnych. 3. Badanie dopplerowskie przepływów naczyniowych z oceną przeciążenia łożyska żylnego. 4. Kaniulacja naczyń obwodowych
12:00
Lunch
13:00
Ćwiczenia: Badanie pokazowe – USG naczyń. Warsztaty indywidualne – USG naczyń.
14:00
Zakończenie kursu

dr n. med. Wojciech Bąkowski

Termin: 21-22 września 2024 r. (sobota-niedziela)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa, budynek Mera Park Wawer — wejście B obok drogerii Rossmann — zapraszamy na 3 piętro

Koszt udziału: 1200 zł (brutto)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe
oraz zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi.

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się bezpłatny parking dla Uczestników kursów CEM – wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban – konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie, po uzyskaniu pieczątki w recepcji CEM

Warunki udziału:

Kliknij przycisk “Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia.
Opłać kurs po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:

O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

Rezygnacja z udziału po 1 września 2024 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 września 2024 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału 1200 zł (zw)
TRANSLATE