social icon social icon social icon social icon
Wokół kciuka - przez złamania, niestabilności, zwyrodnienia do protezy stawu nadgarstkowo-śródręcznego
05/06/2023

* dla Członków PTChR ? zniżka 10%

BRAK WOLNYCH MIEJSC NA KURS  |  Szanowny Lekarzu, jeśli jesteś zainteresowany udziałem w innym terminie, skontaktuj się z nami pod numerem 785 556 600

Czas trwania
8:30-17:00
Rodzaj
Kategoria
Liczba Uczestników
08:30
Rejestracja uczestników
09:00
Wykłady : Anatomia stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka. Urazy stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka: złamania stawowe (Rolando, Bennett) oraz ostre zwichnięcia stawu śródręczno-nadgarstkowego - dostępy, rodzaje zespoleń, sposoby zaopatrzenia. Przewlekła niestabilność stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka - sposoby stabilizacji i rekonstrukcje więzadłowe. Zwyrodnienie stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka : artrodezy, protezoplatyki (proteza Touch), plastyki resekcyjno-suspensoryjne - wskazania, technika operacyjna.
13:00
Lunch
13:30
Zajęcia praktyczne: Nauka dostępów operacyjnych i stabilizacje złamań przezstawowych oraz zwichnięć stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka. Dostępy i technika operacyjna w przewlekłej niestabilności stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka. Dostęp i technika operacyjna w usztywnieniu stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka. Dostęp i technika operacyjna protezoplastyki śródręczno-nadgarstkowego kciuka (proteza Touch). Dostęp i technika operacyjna plastyki resekcyjno-suspensoryjnej stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka
17:00
Zakończenie kursu, wręczenie zaświadczeń potwierdzających udział w kursie wraz punktami edukacyjnymi nadanymi przez Okręgową Izbę Lekarską.

Kierownik naukowy: lek. Paweł Nowicki
specjalista ortopeda, traumatolog, chirurg ręki FESSH (dyplom europejski 2009)

Termin: 5 czerwca 2023 r. (poniedziałek)
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt uczestnictwa: 3300 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje:
? udział w szkoleniu,
? przerwy kawowe,
? zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi

Warunki udziału:
? Kliknij przycisk ?Zapisz się? i wypełnij formularz zgłoszenia
? Opłać kurs po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
? o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
? liczba miejsc ograniczona.
? przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
> szczegółowe informacje organizacyjne
> zasady płatności
> numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 20 maja 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 20 maja 2023 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

TRANSLATE