social icon social icon social icon social icon
Wokół kciuka - przez złamania, niestabilności, zwyrodnienia do protezy stawu nadgarstkowo-śródręcznego
21/11/2023
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Praktyczny kurs kadawerowy

dla Członków PTChR – zniżka 10%

Czas trwania
08:30-17:00
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Ilość miejsc
12
08:30
Rejestracja uczestników
09:00
Wykłady : Anatomia stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka. Urazy stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka: złamania stawowe (Rolando, Bennett) oraz ostre zwichnięcia stawu śródręczno-nadgarstkowego - dostępy, rodzaje zespoleń, sposoby zaopatrzenia. Przewlekła niestabilność stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka - sposoby stabilizacji i rekonstrukcje więzadłowe. Zwyrodnienie stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka : artrodezy, protezoplatyki (proteza Touch), plastyki resekcyjno-suspensoryjne - wskazania, technika operacyjna.
13:00
Lunch
13:30
Zajęcia praktyczne: Nauka dostępów operacyjnych i stabilizacje złamań przezstawowych oraz zwichnięć stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka. Dostępy i technika operacyjna w przewlekłej niestabilności stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka. Dostęp i technika operacyjna w usztywnieniu stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka. Dostęp i technika operacyjna protezoplastyki śródręczno-nadgarstkowego kciuka (proteza Touch). Dostęp i technika operacyjna plastyki resekcyjno-suspensoryjnej stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka
17:00
Zakończenie kursu, wręczenie zaświadczeń potwierdzających udział w kursie wraz punktami edukacyjnymi nadanymi przez Okręgową Izbę Lekarską.

Kierownik naukowy: lek. Paweł Nowicki
specjalista chirurgii ogólnej oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurg ręki FESSH

Jako pierwszy chirurg ręki w województwie mazowieckim, a trzeci w Polsce zdobył prestiżowy Europejski Dyplom z Chirurgii Ręki FESSH (2009). Od kilkunastu lat zajmuje się artroskopowymi operacjami nadgarstka w schorzeniach i urazach chrząstki trójkątnej, więzadeł nadgarstka, ganglionach i wielu innych. Jako zaproszony wykładowca szkoli lekarzy na kursach organizowanych w renomowanych ośrodkach treningowych całej Europy. Właściciel MasterHand Paweł Nowicki w Warszawie.

Termin: 21 listopada 2023 r. (wtorek)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer – wejście B, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt uczestnictwa: 3700 zł (zw)

Zniżka: – 10% dla Członków PTChR

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi.

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się BEZPŁATNY parking dla Uczestników kursów CEM – wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban  –  konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie, po uzyskaniu pieczątki w recepcji CEM

Warunki udziału:
• Kliknij przycisk „Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia
• Opłać kurs po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
• o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
• liczba miejsc ograniczona.
• przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
> szczegółowe informacje organizacyjne
> zasady płatności
> numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 6 listopada 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 6 listopada 2023 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału 3700 zł (zw)

  Otrzymuj powiadomienia o najnowszych szkoleniach

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Centrum Edukacji Medycznej sp. z o.o. i innych podmiotów z Grupy LUX MED komunikacji marketingowej, której celem jest w szczególności promocja usług oraz towarów oferowanych przez te podmioty, informowanie o wydarzeniach dotyczących ich działalności oraz promowanie pro-zdrowotnego stylu życia, przy wykorzystaniu moich danych.

  Administratorami Twoich danych są spółki z Grupy LUX MED czyli podmioty powiązane organizacyjnie lub kapitałowo z Centrum Edukacji Medycznej sp. z o.o. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w szczególności adres e-mail oraz numer telefonu w związku udzielonymi nam zgodami na przesyłanie komunikacji marketingowej oraz na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Przypominamy, że wyrażenie którejkolwiek ze zgód jest w pełni dobrowolne i że możesz w każdym czasie odwołać udzielone nam zgody. Kliknij tutaj aby zapoznać się z całą notą informacyjną.

  Nasi partnerzy
  • Net4doctor
  • Carolina
  • Arthrex
  • Strauman
  • Poats
  • Kaldental
  • Alphabio
  • Techdaw
  • Ptu
  • Osto
  TRANSLATE