social icon social icon social icon social icon
Zez - leczenie chirurgiczne
21/10/2023
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Praktyczny kurs kadawerowy

Czas trwania
08:30-16:30
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników

Kurs w Centrum Edukacji Medycznej CEM podzielony jest na dwie części.

Część pierwszą stanowią wykłady, podczas których omówione zostaną zagadnienia związane z anatomią mięśni okoruchowych, kwalifikacją do zabiegów zeza, przedoperacyjnym badaniem ruchomości gałek ocznych oraz planowaniem zakresu zabiegu.

Przedstawione zostaną podstawowe techniki operacyjne stosowane w korekcji z uwzględnieniem stosowanych w trakcie zabiegów narzędzi oraz szwów.

Część praktyczna to doskonalenie technik operacyjnych na kadawerach tj. anatomicznych preparatach nieutrwalonych. Każdy z uczestników będzie miał możliwość samodzielnego wykonania procedur na nieutrwalonych preparatach ludzkich.

Przy jednym preparacie pracuje tylko 2 Uczestników.

08:30
Rejestracja uczestników
09:00
Powitanie uczestników. Omówienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku kadawerowym
WYKŁADY:
09:05
Anatomia i fizjologia aparatu ruchowego gałki ocznej. Rodzaje zezów i wskazania do postępowania operacyjnego. Techniki operacyjne w chorobie zezowej
11:30
Przerwa kawowa
WARSZTATY PRAKTYCZNE W #CADAVERLBACEM:
11:45
Cofnięcie i skrócenie mięśnia gałkoruchowego
13:30
Lunch
14:00
Transpozycja mięśnia skośnego dolnego
16:30
Zakończenie kursu

dr n. med. Aleksandra Jakubaszek
specjalista okulista

lek. Agnieszka Podedworny-Chustecka
Specjalista okulista pracujący w Szpitalu Dziecięcym w Warszawie. Okulista posiada specjalne podejście i doświadczenie w diagnostyce i leczeniu: zeza, wada wzroku, gradówki, zapalenia spojówek, diagnozowania zaćmy czy innych chorób układu wzrokowego.

Termin: 21 października 2023 r. (sobota)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer – wejście B, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału: 4200 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się BEZPŁATNY parking dla Uczestników kursów CEM ? wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban  ?  konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie, po uzyskaniu pieczątki w recepcji CEM

Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność, ilość miejsc ograniczona. Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 1 października 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu spowoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o. Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl.
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 października 2023 r. (włącznie) nie spowoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o wyznaczenie zastępstwa dla zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych, w zależności od województwa. Instrukcja ubiegania się o dofinansowanie PARP/BUR ? pobierz tutaj

Uczestników zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu z Centrum Edukacji Medycznej ? Osoba odpowiedzialna: Paulina Solińska

e-mail : DofinansowaniaBUR@cem-med.pl

telefon: 885 881 866

TRANSLATE