social icon social icon social icon social icon
Endoskopowe operacje zatok przynosowych (FESS). Średniozaawansowany kurs na kadawerach
15/05/2024
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Praktyczny średniozaawansowany kurs kadawerowy

BRAK MIEJSC NA KURS

Czas trwania
08:45-17:15
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
14

Kurs w Centrum Edukacji Medycznej jest przeznaczony dla osób, które wcześniej ukończyły kurs podstawowy, bądź w inny sposób nabyły umiejętności z jego zakresu, lecz chcą je udoskonalić i rozszerzyć o nowe procedury.

Ze względu na dosyć obfity program zajęć praktycznych i brak części teoretycznej, od uczestników wymagana jest umiejętność dokładnej analizy obrazów tomografii komputerowej zatok w opcji MPR oraz pewne doświadczenie w operacjach endoskopowych.

Kursy FESS wg poziomu zaawansowania Uczestnika:

08:45
Rejestracja uczestników i poranna kawa
09:15
Powitanie, omówienie programu szkolenia, przejście do sali szkoleniowej
09:30
Zajęcia praktyczne w laboratorium kadawerowym część 1
- Balonoplastyka rejonu ujść zatok czołowych
- Uncinektomia, antrostomia środkowa i dolna
- Etmoidektomia przednia i tylna
- Sfenoidotomia
- Frontostomia: Draf III
14:30
Lunch
15:15
Zajęcia praktyczne w laboratorium kadawerowym część 2
- Dacryocystorynostomia
- Zaopatrzenie tętnicy klinowo- podniebiennej
- Maksillektomia przyśrodkowa
- Dekompresja oczodołu
- Zamknięcie wycieku płynu MR
17:15
Podsumowanie i zakończenie kursu, rozdanie zaświadczeń

dr hab. n. med. Kornel Szczygielski

Otorynolaryngolog, chirurg głowy i szyi

Zastępca Kierownika Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Wojskowego Instytutu Medycznego WIM-PIB w Warszawie. Wieloletnie doświadczenie zdobywał między innymi w Holandii, USA, Austrii, w Niemczech oraz w Libanie.

Tytuł doktora otrzymał na podstawie rozprawy doktorskiej “Ocena opatrunków hemostatycznych w endoskopowych operacjach zatok przynosowych”. W leczeniu chorób laryngologicznych wykorzystuje najnowocześniejsze metody operacyjne. Jest wykładowcą i uczestnikiem licznych konferencji w kraju i za granicą z zakresu chirurgii endoskopowej zatok przynosowych oraz bierze czynny udział w Krajowych Zjazdach Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Rynologia stanowi główną dziedzinę zainteresowań Doktora.

Kierownik naukowy i główny operator na kursach kadawerowych FESS w Centrum Edukacji Medycznej od początku naszej działalności.

Termin: 15 maja 2024 r. (środa)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer – wejście B, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału: 4900 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się bezpłatny parking dla Uczestników kursów CEM – wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban – konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie, po uzyskaniu pieczątki w recepcji CEM

Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 22 kwietnia 2024 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 22 kwietnia 2024 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

TRANSLATE