social icon social icon social icon social icon
Endoskopowe operacje zatok przynosowych (FESS). Zaawansowany kurs praktyczny na kadawerach
16/05/2024
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Praktyczny zaawansowany kurs kadawerowy
Czas trwania
08:45-17:15
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
14

Kurs dedykowany lekarzom, którzy mają wiedzę z zakresu dokładnej analizy obrazów tomografii komputerowej zatok w opcji MPR oraz doświadczenie w operacjach endoskopowych, a chciałyby poszerzyć kompetencje o zagadnienia objęte programem kursu zaawansowanego.

Praca na stanowisku wyposażonym w nowoczesny sprzęt i narzędzia dostarczone przez renomowanych producentów oraz wgranym CT.

Przy każdym stanowisku pracuje tylko dwóch Uczestników.

W ofercie — aż 3 kursy FESS wg poziomu zaawansowania Uczestnika:

08:45
Rejestracja uczestników i poranna kawa
09:15
Powitanie i przejście do sali szkoleniowej
09:30
Zajęcia praktyczne w laboratorium kadawerowym część 1
- Frontostomia: Draf IIb, III
- Maksillektomia przyśrodkowa
- Neurektomia Vidiana
- Dostęp do dołu skrzydłowo- podniebiennego
- Dekompresja oczodołu
14:30
Lunch
15:15
Zajęcia praktyczne w laboratorium kadawerowym część 2
- Dekompresja nerwu wzrokowego
- Zamknięcie tętnicy sitowej przedniej
- Zamknięcia wycieku płynu MR
17:15
Podsumowanie i zakończenie kursu, rozdanie zaświadczeń

dr hab. n. med. Kornel Szczygielski

Otorynolaryngolog, chirurg głowy i szyi

Zastępca Kierownika Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Wojskowego Instytutu Medycznego WIM-PIB. Wieloletnie doświadczenie zdobywał między innymi w Holandii, USA, Austrii, w Niemczech oraz w Libanie.

Tytuł doktora otrzymał na podstawie rozprawy doktorskiej “Ocena opatrunków hemostatycznych w endoskopowych operacjach zatok przynosowych”. W leczeniu chorób laryngologicznych wykorzystuje najnowocześniejsze metody operacyjne. Jest wykładowcą i uczestnikiem licznych konferencji w kraju i za granicą z zakresu chirurgii endoskopowej zatok przynosowych oraz bierze czynny udział w Krajowych Zjazdach Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Rynologia stanowi główną dziedzinę zainteresowań Doktora.

Kierownik naukowy i główny operator na kursach kadawerowych z FESS w Centrum Edukacji Medycznej od początku naszej działalności.

Termin: 16 maja 2024 r. (czwartek)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer – wejście B, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału: 4900 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się bezpłatny parking dla Uczestników kursów CEM – wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban – konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie, po uzyskaniu pieczątki w recepcji CEM

Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 22 kwietnia 2024 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 22 kwietnia 2024 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

TRANSLATE