Upcoming events:
FINISHED
Pediatria w czasie pandemii COVID-19: szczepienia ochronne i nie tylko
 • Bezpłatny webinar dla Lekarzy - zapraszamy do udziału!
Finished training
Interdisciplinary
FINISHED
Choroby układu oddechowego w czasie pandemii COVID-19
 • Bezpłatny webinar dla Lekarzy - zapraszamy do udziału!
Finished training
Interdisciplinary
FINISHED
Kolano cz. 2 Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego. Akademia Chirurgii Ortopedycznej.
 • Warsztaty na preparatach nieutrwalonych
 • Indywidualne praktyczne przećwiczenie procedur zabiegowych
Finished training
Orthopedics
FINISHED
USG jamy brzusznej – kurs praktyczny
 • Praktyczny kurs z udziałem pacjentów
 • Kurs poprowadzą radiolodzy: dr n. med. Maciej Jędrzejczyk oraz lek. Piotr Kwaśniewicz
Finished training
Radiologist
FINISHED
USG jamy brzusznej – kurs praktyczny
 • Praktyczny kurs z udziałem pacjentów
 • Kurs poprowadzą radiolodzy: dr n. med. Maciej Jędrzejczyk oraz lek. Piotr Kwaśniewicz
Finished training
Radiologist
FINISHED
Światowy Dzień Kręgosłupa - Promocyjny pakiet szkoleń kręgosłupowych.
 • Skorzystaj z pakietu promocyjnego! Dwa kursy dotyczące kręgosłupa - razem w niższej cenie 4200 zł (zw)!
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Kompleksowa rehabilitacja po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i innych uszkodzeniach więzadłowych – praktyczny kurs dla fizjoterapeutów
Finished training
Physiotherapist
FINISHED
Osteotomie stawu kolanowego (Joint Preservation Congress 2018)
 • Warsztat na preparatach nieutrwalonych
 • Wybitni instruktorzy - Ronald Van Heerwaarden, Konrad Słynarski
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Kurs szycia chirurgicznego
Finished training
Medicine student
FINISHED
ANATOMIA CHIRURGICZNA GŁOWY i SZYI z rozszerzeniem (szyja, dno jamy ustnej, ślinianki, ssż, dół podskroniowy i przestrzeń przygardłowa, unaczynienie tętnicze).
Finished training
Dentist
FINISHED
Artroskopia barku
 • Warsztat na preparatach nieutrwalonych
 • Kierownik naukowy: dr n. med. Roman Brzóska
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Warsztaty kadawerowe podczas 42 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
 • Wybitny instruktor: Lek. Urszula Zdanowicz
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Anatomia głowy i szyi dla licealistów i kandydatów na studia medyczne
 • Warsztat na preparatach nieutrwalonych
Finished training
Medicine student, Licealista
FINISHED
Wprowadzenie do chirurgii stomatologicznej i szczękowo - twarzowej dla lekarzy rozpoczynających specjalizację
 • dr n. med. Michał Szałwiński - kierownik naukowy
Finished training
Dentist
FINISHED
Dzień Geriatrii i Medycyny Paliatywnej
Finished training
Pediatra/internista
FINISHED
Wprowadzenie do rehabilitacji pacjentów po zabiegach chirurgii plastycznej
 • Rehabilitacja pacjentów po zabiegach chirurgii plastycznej
Finished training
Pielęgniarka/położna
FINISHED
Artrodezy w obrębie stopy i stawu skokowego
 • Warsztat na preparatach nieutrwalonych
 • Prowadzący: dr Andrzej Komor i dr n. med. Henryk Liszka
Finished training
Orthopedics, Pielęgniarka/położna
FINISHED
Seminarium dla kadry medycznej: Odpowiedzialność kadry medycznej wobec pacjenta. Odpowiedzialność pacjenta wobec kadry medycznej.
 • Prowadzący: Paweł Strzelec oraz Anna Augustynowicz.
Finished training
Interdisciplinary
FINISHED
Dwudniowe podstawowe szkolenie implantologiczne
 • Warsztat na zwierzęcych preparatach anatomicznych
Finished training
Dentist
FINISHED
Nowatorskie metody wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł na przykładzie ścięgna Achillesa
 • Sympozjum naukowe
Finished training
Orthopedics, Physiotherapist
FINISHED
Rehabilitacja po zabiegach stawu skokowego. Kurs z elementami pokazu anatomicznego.
 • Kurs z elementami pokazu anatomicznego
 • Prowadzą: lek. Urszula Zdanowicz, mgr Magdalena Syrek, mgr Agnieszka Rosińska
Finished training
Physiotherapist
FINISHED
Kurs z praktyczną nauką iniekcji dostawowych/dotkankowych pod kontrolą USG na preparatach nieutrwalonych – kończyna górna i dolna
 • Prowadzi: Dr n. med. Tomasz Poboży
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Kurs szycia chirurgicznego
 • Warsztat na preparatach nieutrwalonych
 • Kierownik naukowy: lek. Artur Balasa
Finished training
Medicine student
FINISHED
Endoprotezoplastyka pierwotna stawu kolanowego w oparciu o implanty NexGen LPS-Flex
 • Warsztat na preparatach nieutrwalonych
 • Kierownik naukowy: dr n. med. Tomasz Poboży
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Anatomia głowy i szyi dla licealistów i kandydatów na studia medyczne
 • Warsztat na preparatach nieutrwalonych
 • Prowadzący: lek. Mateusz Maślanka
Finished training
Medicine student, Licealista
FINISHED
Konferencja: Nutraceutyki i suplementy
 • Konferencja naukowa
 • Bezpłatny udział - wymagana rejestracja do 4.12.2018r.
Finished training
Interdisciplinary
FINISHED
ANATOMIA CHIRURGICZNA GŁOWY i SZYI z rozszerzeniem (szyja, dno jamy ustnej, ślinianki, ssż, dół podskroniowy i przestrzeń przygardłowa, unaczynienie tętnicze).
Finished training
Dentist
FINISHED
Artroskopia barku
 • Warsztat na preparatach nieutrwalonych
 • Kierownik naukowy: dr n. med. Roman Brzóska
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Techniki operacyjnego leczenia deformacji stopy. Poziom zaawansowany.
 • Kierownik naukowy: dr Andrzej Komor
 • Dwudniowy kurs kadawerowy
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Kurs szycia chirurgicznego
 • Warsztat na preparatach nieutrwalonych
 • Kierownik naukowy: lek. Artur Balasa
Finished training
Medicine student
FINISHED
Pokaz anatomiczny - kończyna dolna ze szczególnym uwzględnieniem biomechaniki stawów
 • Praktyczny kurs na preparatach nieutrwalonych
 • Kierownik naukowy: lek. Mateusz Maślanka
Finished training
Physiotherapist, Medicine student
FINISHED
Kurs szycia chirurgicznego
 • Praktyczny kurs na preparatach nieutrwalonych
 • Prowadzi: Jakub Sobczyk, Jakub Banasiewicz i Maciej Płachta
Finished training
Medicine student
FINISHED
Laparoskopia praktyczna
 • Szkolenie na trenażerach i jelitach wieprzowych.
 • Kierownik naukowy: Prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski
Finished training
Interdisciplinary
FINISHED
Стабілізація хребта. Методи стабілізації хребетно-рухового сегменту. Доступ в поперековий і грудний сегменти
 • курс на трупному матеріалі (кадаверах)
Finished training
The Ukraine
FINISHED
Pokaz anatomiczny - kończyna górna ze szczególnym uwzględnieniem biomechaniki stawów
 • Praktyczny kurs na preparatach nieutrwalonych
 • Kierownik naukowy: lek. Mateusz Maślanka
Finished training
Physiotherapist, Medicine student
FINISHED
Praktyczny kurs ultrasonografii układu mięśniowo szkieletowego
 • Kierownik naukowy: dr n. med. Tomasz Poboży
 • Kurs z udziałem pacjentów
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Seminarium techników elektroradiologii: układ kostny, układ naczyniowy – wybrane zagadnienia
 • Seminarium poprowadzą: Dr n. med. Joanna Gibińska, Dr n. med. Anna Siemianowicz oraz Dr Anna Augustynowicz
Finished training
RTG technician
FINISHED
Anatomia kolana - kurs na preparatach nieutrwalonych dla chirurgów i radiologów
 • Autorski kurs doktora Roberta Śmigielskiego
Finished training
Orthopedics, Radiologist, Physiotherapist
FINISHED
Anatomia głowy i szyi dla licealistów i kandydatów na studia medyczne
 • Warsztat na preparatach nieutrwalonych
Finished training
Medicine student, Licealista
FINISHED
Kurs szycia chirurgicznego
 • Praktyczny kurs na preparatach nieutrwalonych
 • Prowadzący: Jakub Sobczyk, Jakub Banasiewicz i Maciej Płachta
Finished training
Medicine student
FINISHED
Artroskopia barku - kadawerowy kurs praktyczny
 • Kurs poprowadzi lek. Michał Drwięga
Finished training
Orthopedics
FINISHED
ANATOMIA CHIRURGICZNA GŁOWY i SZYI z rozszerzeniem (szyja, dno jamy ustnej, ślinianki, ssż, dół podskroniowy i przestrzeń przygardłowa, unaczynienie tętnicze).
Finished training
Dentist, Laryngologist
FINISHED
Zabiegi oszczędzające piersi – techniki onkoplastyczne, zabiegi radykalne z jednoczasową rekonstrukcją piersi , rekonstrukcje piersi.
 • Kierownik naukowy - dr n. med. Artur Bocian
Finished training
Gynecologist
FINISHED
АРТРОСКОПІЯ КОЛІНА - АРТРОСКОПІЧНІ ДОСТУПИ, ШИТТЯ МЕНІСКА
 • КУРС НА ТРУПНОМУ МАТЕРІАЛІ (КАДАВЕРАХ)
Finished training
The Ukraine
FINISHED
Szycie chirurgiczne i podstawy fizjologii skóry dla licealistów i kandydatów na studia medyczne
 • Praktyczna nauka podstaw szycia chirurgicznego
Finished training
Licealista
FINISHED
Blokady centralne i okołokręgosłupowe pod kontrolą usg
 • Warsztat kadawerowy
 • Limitowana ilość miejsc
Finished training
Orthopedics, Anastezjolog
FINISHED
Techniki stabilizacji kręgosłupa z dostępu tylnego w odcinku lędźwiowym i piersiowym
 • Kierownik kursu: lek. Adrian Rymarczyk
 • Kurs na preparatach nieutrwalonych
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Zabiegi naprawcze i estetyczne w ginekologii plastycznej
 • Kierownik naukowy: lek. Michał Barwijuk
 • Kurs na preparatach nieutrwalonych
Finished training
Gynecologist
FINISHED
Advanced knee surgery course. Open and arthroscopic.
 • Warsztat na preparatach nieutrwalonych
 • Kierownik naukowy: lek. Robert Śmigielski
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Стабілізація хребта. Методи стабілізації хребетно-рухового сегменту. Доступ в поперековий і грудний сегменти
 • курс на трупному матеріалі (кадаверах)
Finished training
The Ukraine
FINISHED
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA – od diagnostyki wstępnej po rozwarstwienie okostnej.
 • Indywidualne praktyczne przećwiczenie procedur zabiegowych w warunkach sali operacyjnej
Finished training
Dentist
FINISHED
USG jamy brzusznej – kurs praktyczny
 • Praktyczny kurs z udziałem pacjentów
Finished training
Radiologist
FINISHED
Ultrasonografia piersi – kurs praktyczny
 • Praktyczny kurs z udziałem pacjentów
 • Kurs poprowadzą radiolodzy: dr n. med Jacek Rogala oraz dr n. med. Ewa Gorczyca Wiśniewska
Finished training
Radiologist, Gynecologist
FINISHED
Ultrasonografia piersi – kurs praktyczny
 • Praktyczny kurs z udziałem pacjentów
 • Kurs poprowadzą radiolodzy: dr n. med Jacek Rogala oraz dr n. med. Ewa Gorczyca Wiśniewska
Finished training
Radiologist, Gynecologist
FINISHED
Pokaz anatomiczny - kończyna dolna ze szczególnym uwzględnieniem biomechaniki stawów
 • Praktyczny kurs na preparatach nieutrwalonych
 • Kierownik naukowy: lek. Mateusz Maślanka
Finished training
Physiotherapist, Medicine student
FINISHED
ANATOMIA CHIRURGICZNA GŁOWY i SZYI z rozszerzeniem (szyja, dno jamy ustnej, ślinianki, ssż, dół podskroniowy i przestrzeń przygardłowa, unaczynienie tętnicze).
 • Kurs praktyczny z wykorzystaniem preparatów nieutrwalonych
 • Kierownictwo naukowe: dr n. med. Michał Szałwiński
Finished training
Dentist, Laryngologist
FINISHED
Kurs podstaw chirurgii
 • Prowadzący: lek. Krzesimir Sieczych
Finished training
Orthopedics, , , Medicine student
FINISHED
Sympozjum fizjoterapeutyczne - Ręka i przedramię
 • Kierownik naukowy: mgr Agata Reszelewska
Finished training
Physiotherapist, Medicine student
FINISHED
Endoskopowe operacje zatok przynosowych
 • Warsztat na preparatach nieutrwalonych
 • Kierownik naukowy: dr Andrzej Komor
Finished training
Orthopedics
FINISHED
KONFERENCJA I WARSZTATY: Infekcje w ortopedii ( MSI – Muskulo-skeletal infections). Teoria i praktyka.
Finished training
Orthopedics, Physiotherapist
FINISHED
Nowoczesne badania radiologiczne w ortopedii
 • Seminarium dla techników RTG
Finished training
RTG technician
FINISHED
Polska Akademia Mikrochirurgii
 • Moduł M1. Wykłady Masterclass: Teoretyczne wprowadzenie do podstawowych koncepcji mikrochirurgii.
 • Moduł M2. Warsztaty: Szkoleniowe z zakresu mikrochirurgii na małym modelu zwierzęcym
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Kurs szycia chirurgicznego - poziom zaawansowany
 • Praktyczny kurs na ludzkich preparatach nieutrwalonych w warunkach sali operacyjnej
 • Limitowana ilość miejsc
Finished training
Medicine student, Orthopedics, Dentist, Laryngologist, Ratownik medyczny, Pielęgniarka/położna
FINISHED
Kurs szycia chirurgicznego - poziom zaawansowany
 • Praktyczny kurs na ludzkich preparatach nieutrwalonych w warunkach sali operacyjnej
 • Limitowana ilość miejsc
Finished training
Medicine student, Orthopedics, Dentist, Laryngologist, Ratownik medyczny, Pielęgniarka/położna
FINISHED
Rezonans magnetyczny dla dociekliwych
 • Seminarium dla techników RTG
Finished training
RTG technician
FINISHED
Techniki operacyjnego leczenia deformacji przodostopia – paluch koślawy, deformacje palców. Kurs na preparatach nieutrwalonych
 • Warsztat na preparatach nieutrwalonych
 • Kierownik naukowy: dr Andrzej Komor
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Dwudniowe podstawowe szkolenie implantologiczne
 • Warsztat na zwierzęcych preparatach anatomicznych
 • Limitowana ilość miejsc gwarantująca maksymalnie indywidualny charakter szkolenia
Finished training
Dentist
FINISHED
Anatomia głowy i szyi dla licealistów i kandydatów na studia medyczne
 • Warsztat na preparatach nieutrwalonych
 • Prowadzący: lek. Mateusz Maślanka
Finished training
Medicine student, Licealista
FINISHED
Anatomia głowy i szyi dla licealistów i kandydatów na studia medyczne
 • Warsztat na preparatach nieutrwalonych
 • Prowadzący: lek. Mateusz Maślanka
Finished training
Medicine student, Licealista
FINISHED
Практичні аспекти лікування переломів рук і зап'ястя
 • курс на трупному матеріалі (кадаверах)
Finished training
The Ukraine
FINISHED
Praktyczne aspekty leczenia złamań ręki i nadgarstka
 • Warsztat na preparatach nieutrwalonych
 • Kierownik naukowy: lek. Paweł Nowicki
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Artroskopia kolana i rekonstrukcja więzadeł krzyżowych
 • Praktyczny kurs kadawerowy
 • Prowadzący: lek. Michał Drwiega, lek. Łukasz Luboiński, lek. Bartosz Dominik
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Artroskopia kolana – łąkotki, uszkodzenia chrzęstne, rekonstrukcja ACL
 • Kierownik naukowy: prof. Marcin Domżalski
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Anatomia narządów wewnętrznych. Kurs dla licealistów i kandydatów na studia medyczne.
 • Praktyczny kurs na preparatach nieutrwalonych
Finished training
Licealista, Medicine student
FINISHED
Polska Akademia Mikrochirurgii
 • Moduł M1. Wykłady Masterclass: Teoretyczne wprowadzenie do podstawowych koncepcji mikrochirurgii.
 • Moduł M2. Warsztaty: Szkoleniowe z zakresu mikrochirurgii na małym modelu zwierzęcym
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Chirurgia okulistyczna i okuloplastyka - zaawansowane warsztaty kadawerowe
 • BRAK WOLNYCH MIEJSC. Zapraszamy do zapisów na termin 20-21.12.2019 r.!
Finished training
Ophthalmologist
FINISHED
Klatka piersiowa. Seminarium dla techników RTG
 • Ostatnie wolne miejsca!
Finished training
RTG technician
FINISHED
Żywienie dzieci i inne problemy pediatryczne - co nowego
 • Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska
 • Lekarze otrzymają punkty edukacyjne
Finished training
Interdisciplinary, Pediatra/internista, , Medicine student
FINISHED
Aktywność fizyczna podstawą piramidy zdrowia psychicznego
 • Konferencja naukowa
 • Bezpłatny udział, wymagana rejestracja
Finished training
Interdisciplinary
FINISHED
Artroskopia barku. Praktyczny kurs kadawerowy.
 • Kurs na preparatach nieutrwalonych
 • Kierownik naukowy: lek. Michał Drwiega
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Zaawansowany kurs artroskopii stawu skokowego cz. 2
 • Warsztat na preparatach nieutrwalonych
 • Kierownik naukowy - lek. Urszula Zdanowicz
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Anatomia głowy i szyi dla licealistów i kandydatów na studia medyczne
 • Warsztat na preparatach nieutrwalonych
Finished training
Medicine student, Licealista
FINISHED
Osteotomie stawu kolanowego (Joint Preservation Congress 2018)
 • Warsztat na preparatach nieutrwalonych
Finished training
Orthopedics
FINISHED
ANATOMIA CHIRURGICZNA GŁOWY i SZYI z rozszerzeniem (szyja, dno jamy ustnej, ślinianki, ssż, dół podskroniowy i przestrzeń przygardłowa, unaczynienie tętnicze).
Finished training
Dentist, Laryngologist
FINISHED
Polska Akademia Mikrochirurgii
 • Moduł M1. Wykłady Masterclass: Teoretyczne wprowadzenie do podstawowych koncepcji mikrochirurgii.
 • Moduł M2. Warsztaty: Szkoleniowe z zakresu mikrochirurgii na małym modelu zwierzęcym
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Pierwotna endoprotezoplastyka jednoprzedziałowa stawu kolanowego z użyciem systemu Lima ZUK Physica
 • Praktyczny kurs kadawerowy
 • Kierownik naukowy: lek. Andrzej Komor
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Techniki operacyjnego leczenia deformacji przodostopia – paluch koślawy, deformacje palców. Kurs na preparatach nieutrwalonych
 • Warsztat na preparatach nieutrwalonych
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Anatomia narządów wewnętrznych. Kurs dla licealistów i kandydatów na studia medyczne.
 • Praktyczny kurs na preparatach nieutrwalonych
Finished training
Licealista
FINISHED
Artroskopia łokcia
 • Warsztat na preparatach nieutrwalonych
 • Kierownik naukowy: dr n. med. Bartłomiej Kordasiedwicz
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Kurs szycia chirurgicznego - poziom zaawansowany
 • Praktyczny kurs na ludzkich preparatach nieutrwalonych w warunkach sali operacyjnej
 • Limitowana ilość miejsc
Finished training
Medicine student, Orthopedics, Dentist, Laryngologist, Ratownik medyczny, Pielęgniarka/położna
FINISHED
Techniki stabilizacji kręgosłupa z dostępu tylnego w odcinku lędźwiowym i piersiowym
 • Kurs na preparatach nieutrwalonych
 • Prowadzący: lek. Adrian Rymarczyk
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Kurs weterynaryjny: Najpopularniejsze zabiegi w okulistyce I
 • Warsztaty na preparatach nieutrwalonych
 • Indywidualne praktyczne przećwiczenie procedur zabiegowych
Finished training
Veterinarian
FINISHED
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA – od diagnostyki wstępnej po rozwarstwienie okostnej.
 • Ćwiczenie procedur zabiegowych w warunkach sali operacyjnej
 • Kurs na preparatach zwierzęcych
Finished training
Dentist
FINISHED
Ultrasonografia piersi – kurs praktyczny
 • Praktyczny kurs z udziałem pacjentów
 • Kurs poprowadzą: dr n. med Jacek Rogala oraz dr n. med. Ewa Gorczyca Wiśniewska
Finished training
Radiologist, Gynecologist
FINISHED
Artroskopia kolana cz.1
 • Kierownik naukowy: lek. Urszula Zdanowicz
 • Limitowana ilość miejsc
Finished training
Orthopedics
FINISHED
USG Dopplera żył i tętnic kończyn dolnych
 • Kurs z udziałem pacjentów
 • Kierownik naukowy: lek. Sławomir Gajda
Finished training
Radiologist
FINISHED
Chirurgia okulistyczna i okuloplastyka - zaawansowane warsztaty kadawerowe
 • Kolejny termin kursu: 29-30.05.2020 r.
 • Postępowanie w chorobach i urazach gałki ocznej oraz aparatu ochronnego narządu wzroku
Finished training
Ophthalmologist
FINISHED
Anatomia głowy i szyi dla licealistów i kandydatów na studia medyczne
 • Warsztat na preparatach nieutrwalonych
Finished training
Medicine student, Licealista
FINISHED
Kurs szycia chirurgicznego
 • Warsztat na preparatach nieutrwalonych
 • Kierownik naukowy: lek. Artur Balasa
Finished training
Medicine student, Pielęgniarka/położna, Ratownik medyczny
FINISHED
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA – od diagnostyki wstępnej po rozwarstwienie okostnej.
 • Indywidualne praktyczne przećwiczenie procedur zabiegowych w warunkach sali operacyjnej
Finished training
Dentist
FINISHED
Dzień Chorób Zakaźnych i Medycyny Podróży
 • Konferencja naukowa
Finished training
Pediatra/internista, Interdisciplinary
FINISHED
Anatomia narządów wewnętrznych. Kurs dla licealistów i kandydatów na studia medyczne.
 • Praktyczny kurs na preparatach nieutrwalonych
Finished training
Licealista
FINISHED
Endoskopowe operacje zatok przynosowych
 • Warsztat na preparatach nieutrwalonych
 • Indywidualne praktyczne przećwiczenie procedur zabiegowych
Finished training
Laryngologist, Dentist
FINISHED
Endoskopowe operacje zatok przynosowych. Kurs zaawansowany.
 • Praktyczny kurs kadawerowy
 • Kierownik naukowy: dr n. med. Kornel Szczygielski
Finished training
Laryngologist
FINISHED
Co lekarz powinien wiedzieć o nowym koronawirusie w czasie pandemii?
 • BEZPŁATNY KURS ONLINE - WEBINARIUM! Nie przestajemy dzielić się wiedzą!
 • Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Ernest Kuchar
Finished training
Interdisciplinary
FINISHED
Staw barkowo-obojczykowy
 • KURS ONLINE - operacja LIVE na preparacie nieutrwalonym! Nie przestajemy dzielić się wiedzą!
 • Kierownik naukowy: lek. Michał Drwięga
Finished training
Orthopedics, Physiotherapist, Medicine student
FINISHED
Iniekcje dostawowe pod kontrolą USG - kończyna dolna. KURS ONLINE.
 • BEZPŁATNY KURS ONLINE - transmisja LIVE na preparacie nieutrwalonym! Nie przestajemy dzielić się wiedzą!
 • Kierownik naukowy: dr n. med. Tomasz Poboży
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Zaburzenia lękowe w czasie pandemii – jak rozmawiać z pacjentem i kiedy kierować do specjalisty
 • Prowadząca: dr Sandra Błędek- Andrzejak
Finished training
Interdisciplinary
FINISHED
Zadbaj o siebie, żeby zadbać o innych
 • Prowadząca: dr Marta Starzyk - Specjalista medycyny rodzinnej i psychiatrii z ponad dziesięcioletnim stażem
Finished training
Interdisciplinary
FINISHED
Artroskopia barku. Praktyczny kurs kadawerowy.
 • Kurs na preparatach nieutrwalonych
 • Kierownik naukowy: lek. Michał Drwiega
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Artroskopia kolana. Dostępy artroskopowe i szycie łąkotek. KURS ONLINE.
 • BEZPŁATNY KURS ONLINE - operacja LIVE na preparacie nieutrwalonym! Nie przestajemy dzielić się wiedzą!
 • Prowadzący: lek. Urszula Zdanowicz
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Artroskopia barku. Stabilizacja stożka. KURS ONLINE.
 • BEZPŁATNY KURS ONLINE - operacja LIVE na preparacie nieutrwalonym! Nie przestajemy dzielić się wiedzą!
 • Prowadzący: lek. Michał Drwięga
Finished training
Orthopedics
FINISHED
POLSKA AKADEMIA MIKROCHIRURGII. Postępowanie w urazach tkanek miękkich przedramienia i ręki.
 • Praktyczny kurs kadawerowy
 • Kierownik naukowy: dr n. med. Piotr Pietruski – chirurg plastyczny
Finished training
Orthopedics,
FINISHED
Rynoplastyka
 • Praktyczny kurs kadawerowy
 • Kierownik naukowy: dr n. med. Marcin Jadczak
Finished training
Laryngologist, Aesthetic medicine
FINISHED
ANATOMIA CHIRURGICZNA GŁOWY i SZYI z rozszerzeniem (szyja, dno jamy ustnej, ślinianki, ssż, dół podskroniowy i przestrzeń przygardłowa, unaczynienie tętnicze).
 • Kurs praktyczny z wykorzystaniem preparatów nieutrwalonych
 • Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. n. med. Bogdan Ciszek, dr n. med. Michał Szałwiński
Finished training
Aesthetic medicine, Dentist, Laryngologist
FINISHED
Praktyczne zastosowanie Marihuany leczniczej – nowa, kompleksowa terapia wielu chorób
 • Bezpłatny webinar dla wszystkich zainteresowanych tematem Lekarzy
Finished training
Interdisciplinary
FINISHED
Artroskopia barku. Praktyczny kurs kadawerowy.
 • Kurs na preparatach nieutrwalonych
 • Kierownik naukowy: lek. Michał Drwiega
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Artroskopia barku. Praktyczny kurs kadawerowy.
 • Kurs na preparatach nieutrwalonych
 • Kierownik naukowy: lek. Michał Drwiega
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Połączenia ustno-zatokowe po ekstrakcjach. Podstawowe zasady postepowania w celu uniknięcia powikłań
 • Bezpłatny webinar stomatologiczny
 • Prowadzący: lek. Jacek Górecki
Finished training
Dentist
FINISHED
Szczepienia osób dorosłych w dobie nowego koronawirusa
 • Bezpłatny webinar
 • Wymagana rejestracja
Finished training
Interdisciplinary
FINISHED
Techniki operacyjnego leczenia deformacji przodostopia – paluch koślawy, deformacje palców. Kurs na preparatach nieutrwalonych
 • Warsztat na preparatach nieutrwalonych
 • Kierownik naukowy: lek. Andrzej Komor
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Anatomia i funkcje mięśni żucia. WEBINAR.
 • Bezpłatny webinar stomatologiczny - rejestracja otwarta tylko do 16.00!
 • Prowadzący: dr n. med. Michał Szałwiński
Finished training
Dentist
FINISHED
Kurs szycia chirurgicznego - poziom zaawansowany
 • Praktyczny kurs na ludzkich preparatach nieutrwalonych w warunkach sali operacyjnej
 • Limitowana ilość miejsc
Finished training
Orthopedics, Aesthetic medicine, Dentist, Ophthalmologist, Laryngologist, Gynecologist, Ratownik medyczny
FINISHED
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA – od diagnostyki wstępnej po rozwarstwienie okostnej.
 • Ćwiczenie procedur zabiegowych w warunkach sali operacyjnej
 • Kurs na preparatach zwierzęcych
Finished training
Dentist
FINISHED
Praktyczny kurs dla ortopedów z oceny badań RM stawu kolanowego
 • Komputerowe warsztaty praktyczne
 • Prowadzący: dr n. med. Marcin Paśnik
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Praktyczny kurs dla ortopedów z oceny badań RM stawu kolanowego
 • Dodatkowy termin kursu!
 • Komputerowe warsztaty praktyczne
 • Prowadzący: dr n. med. Marcin Paśnik
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Kurs szycia chirurgicznego
 • Kierownik naukowy: lek. Artur Balasa
 • Kurs na preparatach nieutrwalonych
Finished training
Medicine student, Pielęgniarka/położna, Ratownik medyczny
FINISHED
Osteotomia kości piszczelowej i udowej ( HTO i DFO)
 • Praktyczny kurs kadawerowy
 • Prowadzący: Lek. Łukasz Luboiński
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Osteotomia kości piszczelowej i udowej ( HTO i DFO)
 • Dodatkowy termin kursu! Limitowana ilość miejsc.
 • Prowadzący: Lek. Łukasz Luboiński
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Pokaz anatomiczny stawu ramiennego
 • Bezpłatny webinar
 • Prowadzący: lek. Michał Drwięga
Finished training
Physiotherapist, Orthopedics
FINISHED
Gabinet medyczny w czasie epidemii COVID-19. Co nam powie prawnik? WEBINAR
 • Bezpłatny webinar
 • Prowadzący: dr n. prawnych Anna Augustynowicz
Finished training
Dentist
FINISHED
Praktyczny kurs dla ortopedów z oceny badań RM stawu kolanowego
 • Dodatkowy termin kursu!
 • Komputerowe warsztaty praktyczne
 • Prowadzący: dr n. med. Marcin Paśnik
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Blokady centralne i okołokręgosłupowe pod kontrolą usg
 • Warsztat kadawerowy
 • Kierownik naukowy: Dr n. med. Piotr Nowakowski
Finished training
Orthopedics, Anastezjolog
FINISHED
Praktyczne aspekty leczenia złamań ręki i nadgarstka
 • Warsztat na preparatach nieutrwalonych
 • Kierownik naukowy: lek. Paweł Nowicki
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Seminarium techników rtg „Jama brzuszna i miednica mała”
 • Kierownictwo naukowe: dr n. med. Joanna Gibińska i dr n. med. Anna Siemianowicz
Finished training
RTG technician
FINISHED
Anatomia twarzy i szyi z elementami medycyny estetycznej
 • Kurs praktyczny z wykorzystaniem preparatów nieutrwalonych
 • Kierownictwo naukowe: dr n. med. Michał Szałwiński
Finished training
Aesthetic medicine, Dentist, Laryngologist
FINISHED
Endoprotezoplastyka pierwotna stawu kolanowego Triathlon. WEBINAR.
 • Webinar z transmisją zabiegu live
 • Prowadzący: dr n. med. Tomasz Poboży
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Podstawy wykonywania zabiegów pod kontrolą USG, z praktyczną nauką ich wykonywania – kończyna dolna
 • Kurs na preparatach nieutrwalonych
 • Kierownik naukowy: dr n. med. Tomasz Poboży
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Anatomia jamy ustnej w aspekcie wykonywania procedur z zakresu higieny stomatologicznej. WEBINAR
 • Bezpłatny webinar
 • Prowadzący: dr n. med. Michał Szałwiński
Finished training
Dentist
FINISHED
Nowoczesna diagnostyka raka prostaty w dobie epidemii COVID-19
 • Bezpłatny webinar
 • Prowadzący: dr Stefan W. Czarniecki specjalista urolog, FEBU Ordynator Oddziału Urologii
Finished training
, Interdisciplinary
FINISHED
Przegląd technik operacyjnych kolana (szycie łąkotek, rekonstrukcja ACL, Osteotomia Fulkersona)
 • Praktyczny kurs kadawerowy
 • Kierownik naukowy: lek. Michał Drwięga
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Pacjent z czerniakiem – ,,Jak mogę pomóc pacjentowi z czerniakiem - perspektywa lekarza dematologa i onkologa.”
 • Bezpłatny webinar
Finished training
, Interdisciplinary
FINISHED
Wskazania do implantacji. WEBINAR.
 • Bezpłatny webinar
 • Prowadzący: dr n. med. Michał Szałwiński
Finished training
Dentist
FINISHED
Wykonywanie zawodu lekarza w dobie pandemii
 • Bezpłatny webinar
Finished training
Ophthalmologist
FINISHED
Artroskopia stawu skokowego cz. 1
 • Warsztaty na preparatach nieutrwalonych
 • lek. Urszula Zdanowicz – kierownik naukowy
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Artroskopia kolana. Dostępy artroskopowe i szycie łąkotek. KURS ONLINE.
 • BEZPŁATNY KURS ONLINE - operacja LIVE na preparacie nieutrwalonym! Nie przestajemy dzielić się wiedzą!
 • Prowadzący: lek. Urszula Zdanowicz
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Medycyna Podróży w czasie pandemii Covid-19
 • Bezpłatny webinar
 • Prowadzący: dr n. med. Grzegorz Karczewski
Finished training
Interdisciplinary, Pediatra/internista
FINISHED
Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego - diagnostyka kliniczna, sonograficzna i leczenie
 • Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Marek Okoński
 • dr hab. n. med. Grzegorz Kandzierski
Finished training
Orthopedics, Radiologist
FINISHED
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego
 • Bezpłatny webinar
 • Prowadzący: lek. Urszula Zdanowicz
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Choroby zakaźne u dzieci – wybrane zagadnienia
 • Bezpłatny webinar pediatryczny
 • Prowadzący: dr n. med. Ewa Duszczyk
Finished training
Pediatra/internista
FINISHED
USG tarczycy – kurs praktyczny
 • Praktyczny kurs z udziałem pacjentów
 • Kurs prowadzą: dr n. med. Jacek Rogala oraz dr n. med. Ewa Gorczyca-Wiśniewska
Finished training
Radiologist
FINISHED
Artroskopia kolana cz. 2.
 • Warsztaty na preparatach nieutrwalonych
 • Kierownik naukowy: lek. Urszula Zdanowicz
 • Partnerem kursu jest Stryker Polska Sp. z o.o.
Finished training
Orthopedics
FINISHED
WEBINAR: Prawne aspekty wykonywania szczepień ochronnych
 • Bezpłatny webinar
 • Prowadząca: dr n. prawnych Anna Augustynowicz
Finished training
Interdisciplinary
FINISHED
Blokady centralne i okołokręgosłupowe pod kontrolą usg
 • Kierownik naukowy: Dr n. med. Piotr Nowakowski
Finished training
Orthopedics, Anastezjolog
FINISHED
WEBINAR: Nowoczesne leczenie inwazyjne łagodnego rozrostu stercza
 • Bezpłatny webinar urologiczny
 • Prowadzący: Dr Marek Zawadzki
Finished training
FINISHED
Artroskopia barku 2 – stabilizacja SBO, stabilizacja przednia artroskopowa i Latarjet na otwarto
 • Praktyczny kurs kadawerowy
 • Kierownik naukowy: lek. Michał Drwięga
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Rynoplastyka
 • Praktyczny kurs kadawerowy
 • Kierownik naukowy: dr n. med. Marcin Jadczak
Finished training
Laryngologist, Aesthetic medicine
FINISHED
Praktyczny kurs dla ortopedów z oceny badań RM stawu kolanowego
 • Komputerowe warsztaty praktyczne
 • Prowadzący: dr n. med. Marcin Paśnik
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Osteotomia kości piszczelowej i udowej ( HTO i DFO)
 • Praktyczny kurs kadawerowy
 • Prowadzący: Lek. Łukasz Luboiński
Finished training
Orthopedics
FINISHED
POLSKA AKADEMIA MIKROCHIRURGII. Postępowanie w urazach tkanek miękkich przedramienia i ręki.
 • Kierownik naukowy: dr n. med. Piotr Pietruski – chirurg plastyczny
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Anatomia twarzy i szyi z elementami medycyny estetycznej
 • Kurs praktyczny z wykorzystaniem preparatów nieutrwalonych
 • Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. n. med. Bogdan Ciszek, dr n. med. Michał Szałwiński
Finished training
Aesthetic medicine, Dentist, Laryngologist
FINISHED
Staw rzepkowo-udowy
 • Praktyczny kurs kadawerowy
 • Kierownik naukowy: lek. Urszula Zdanowicz
Finished training
Orthopedics
FINISHED
WEBINAR: Diagnostyka i leczenie pacjenta z czerniakiem z perspektywy patomorfologa, dermatologa i onkologa
 • Bezpłatny webinar
 • 3 Prowadzących
Finished training
, Interdisciplinary, Pediatra/internista
FINISHED
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA – od diagnostyki wstępnej po rozwarstwienie okostnej.
 • Ćwiczenie procedur zabiegowych w warunkach sali operacyjnej
 • Kurs na preparatach zwierzęcych
Finished training
Dentist
Kurs szycia chirurgicznego
 • Kierownik naukowy: lek. Artur Balasa
 • Kurs na preparatach nieutrwalonych
19 września 2020r. (sobota)
Medicine student, Pielęgniarka/położna, Ratownik medyczny, Aesthetic medicine, Orthopedics, Dentist, Gynecologist, Laryngologist
WEBINAR: Podstawy testów klinicznych w fizjoterapii
 • Bezpłatny webinar
 • Prowadzący: Dariusz Ciborowski
22 września 2020r. (wtorek)
Physiotherapist
Blokady centralne i okołokręgosłupowe pod kontrolą usg
 • Warsztat kadawerowy
 • Kierownik naukowy: Dr n. med. Piotr Nowakowski
24 września 2020r. (czwartek)
Orthopedics, Anastezjolog
Chirurgia okulistyczna i okuloplastyka - zaawansowane warsztaty kadawerowe
 • Postępowanie w chorobach i urazach gałki ocznej oraz aparatu ochronnego narządu wzroku
25 września 2020r. - 26 września 2020r.
Ophthalmologist
Techniki operacyjne z dostępu przedniego w odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa
 • Kierownictwo naukowe: lek. Adrian Rymarczyk, lek. Jurij Kseniuk
25 września 2020r. (piątek)
Orthopedics
Techniki stabilizacji kręgosłupa z dostępu tylnego w odcinku lędźwiowym i piersiowym
 • Kurs na preparatach nieutrwalonych
 • Prowadzący: lek. Adrian Rymarczyk
26 września 2020r. (sobota)
Orthopedics
LAST PLACE
Kurs weterynaryjny: Najpopularniejsze zabiegi w okulistyce II
 • Warsztaty na preparatach nieutrwalonych
 • Indywidualne praktyczne przećwiczenie procedur zabiegowych
27 września 2020r. (niedziela)
Veterinarian
Artroskopia nadgarstka
 • Kierownik naukowy: lek. Paweł Nowicki
28 września 2020r. (poniedziałek)
Orthopedics
Operacje naprawcze i rekonstrukcyjne ścięgna Achillesa i jego przyczepu piętowego
 • Praktyczny kurs kadawerowy
 • Kierownik naukowy: lek. Adrian Rymarczyk
03 października 2020r. (sobota)
Orthopedics
Ultrasonografia kończyny dolnej - stawy i mięśnie
 • Praktyczny kurs USG
 • Kierownictwo naukowe: dr n. med. Tomasz Poboży
05 października 2020r. (poniedziałek)
Orthopedics, Radiologist
WEBINAR: Profilaktyka chorób zakaźnych w erze COVID-19
 • Bezpłatny webinar
 • Prowadzący: dr n. med. Ewa Duszczyk
07 października 2020r. (środa)
Pediatra/internista
Artroskopia biodra
 • Praktyczny kurs kadawerowy
 • Kierownik naukowy: lek. Łukasz Luboiński
10 października 2020r. (sobota)
Orthopedics
Praktyczny kurs dla ortopedów z oceny badań RM stawu kolanowego
 • Komputerowe warsztaty praktyczne
 • Prowadzący: dr n. med. Marcin Paśnik
10 października 2020r. (sobota)
Orthopedics
Diagnostyka ortopedyczna w fizjoterapii. Testy kliniczne
 • Kurs dla fizjoterapeutów
 • Prowadzący: Dariusz Ciborowski. Certyfikowany Terapeuta Fascial Manipulation wg Stecco.
10 października 2020r. - 11 października 2020r.
Physiotherapist
SALE
Sialoendoskopia – praktyczny kurs na preparatach nieutrwalonych
 • Kurs prowadzony na kadawerach
 • Kierownik naukowy: dr n. med. Paweł Szwedowicz. Specjalista otorynolaryngolog, chirurg głowy i szyi.
13 października 2020r. (wtorek)
Laryngologist, ,
Endoskopowe operacje zatok przynosowych
 • Praktyczny kurs kadawerowy
 • Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Kornel Szczygielski
14 października 2020r. (środa)
Laryngologist, Dentist
Endoskopowe operacje zatok przynosowych. Kurs zaawansowany.
 • Praktyczny kurs kadawerowy
 • Kierownik naukowy: dr n. med. Kornel Szczygielski
15 października 2020r. (czwartek)
Laryngologist
SALE
Zaawansowane techniki artroskopii kolana - rekonstrukcja PCL, PLC i niestabilność rzepki
 • Kierownik naukowy: lek. Łukasz Luboiński
 • Praktyczny kurs kadawerowy
16 października 2020r. (piątek)
Orthopedics
Zaawansowana chirurgia implantologiczna. Kurs praktyczny na preparatach nieutrwalonych
 • Kierownik kursu: dr n. med. Michał Szałwiński
16 października 2020r. - 17 października 2020r.
Dentist
Medycyna estetyczna twarzy. Praktyczny kurs kadawerowy
 • Praktyczny kurs kadawerowy
 • Prowadzący: dr n. med. Michał Szałwiński i dr n. med. Marcin Jadczak
23 października 2020r. (piątek)
Aesthetic medicine, Dentist, Laryngologist
Rynoplastyka
 • Praktyczny kurs kadawerowy
 • Kierownik naukowy: dr n. med. Marcin Jadczak
24 października 2020r. (sobota)
Laryngologist, Aesthetic medicine
SALE
Anatomia twarzy i szyi z elementami medycyny estetycznej
 • Kurs z wykorzystaniem preparatów nieutrwalonych
 • Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. n. med. Bogdan Ciszek, dr n. med. Michał Szałwiński
25 października 2020r. (niedziela)
Aesthetic medicine, Dentist, Laryngologist
Artroskopia barku - niestabilność, stożek, SBO
 • Praktyczny kurs kadawerowy
 • Kierownik naukowy: lek. Michał Drwięga
06 listopada 2020r. (piątek)
Orthopedics
Warsaw Foot and Ankle Lab Course
 • Cadaver course
 • Chairman of the Course: Andrzej Komor (Poland)
09 listopada 2020r. - 10 listopada 2020r.
Orthopedics
Podstawy wykonywania zabiegów pod kontrolą USG, z praktyczną nauką ich wykonywania – kończyna górna
 • Kurs na preparatach nieutrwalonych
 • Kierownik naukowy: dr n. med. Tomasz Poboży
16 listopada 2020r. (poniedziałek)
Orthopedics
Podstawy wykonywania zabiegów pod kontrolą USG, z praktyczną nauką ich wykonywania – kończyna górna
 • Kurs na preparatach nieutrwalonych
 • Kierownik naukowy: dr n. med. Tomasz Poboży
16 listopada 2020r. (poniedziałek)
Orthopedics
SALE
Ginekologia plastyczna - kurs podstawowy
 • Praktyczny kurs kadawerowy
 • Kierownik naukowy: dr n. med. Rafał Kuźlik
19 listopada 2020r. (czwartek)
Gynecologist
Kolano cz. 3 - naprawa chrząstki
 • Praktyczny kurs kadawerowy
 • Kierownik naukowy: lek. Urszula Zdanowicz
20 listopada 2020r. - 21 listopada 2020r.
Orthopedics
Endoprotezoplastyka pierwotna stawu biodrowego w oparciu o trzpień „przynasadowy” Accolade II i panewkę Trident – porównanie dostępów tylnych i przednich
 • Praktyczny kurs kadawerowy
 • Kierownik naukowy: dr n. med. Tomasz Poboży
23 listopada 2020r. (poniedziałek)
Orthopedics
SALE
Endoprotezoplastyka pierwotna stawu kolanowego w oparciu o implanty Triathlon
 • Praktyczny kurs kadawerowy
 • Kierownik naukowy: dr n. med. Tomasz Poboży
25 listopada 2020r. (środa)
Orthopedics
SALE
Ginekologia plastyczna - kurs zaawansowany
 • Praktyczny kurs kadawerowy
 • Kierownik naukowy: dr n. med. Rafał Kuźlik
26 listopada 2020r. (czwartek)
Gynecologist
Zaawansowany kurs artroskopii stawu skokowego cz. 2
 • Poziom zaawansowany
 • Warsztat na preparatach nieutrwalonych
 • Indywidualne praktyczne przećwiczenie procedur zabiegowych
27 listopada 2020r. - 28 listopada 2020r.
Orthopedics
Anatomia prawidłowa i kliniczna miednicy i narządów moczowo-płciowych dla potrzeb rehabilitacji
 • Praktyczny kurs kadawerowy
 • Prowadzący: lek. Mateusz Maślanka
29 listopada 2020r. (niedziela)
Physiotherapist, Gynecologist,
SALE
Kończyna górna. Praktyczne aspekty leczenia złamań.
 • Warsztat na preparatach nieutrwalonych
 • Indywidualne praktyczne przećwiczenie procedur zabiegowych
30 listopada 2020r. (poniedziałek)
Orthopedics
Endoprotezoplastyka jednoprzedziałowa stawu kolanowego Lima Physica ZUK
 • Praktyczny kurs kadawerowy
 • Kierownik naukowy: lek. Andrzej Komor
03 grudnia 2020r. (czwartek)
Orthopedics
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA – od diagnostyki wstępnej po rozwarstwienie okostnej.
 • Ćwiczenie procedur zabiegowych w warunkach sali operacyjnej
 • Kurs na preparatach zwierzęcych
04 grudnia 2020r. (piątek)
Dentist
SALE
Urazy czaszkowo – mózgowe. Kurs praktyczny na preparatach nieutrwalonych.
 • Kierownik naukowy: dr n.med. Tomasz Dziedzic
05 grudnia 2020r. (sobota)
SALE
Anatomia twarzy i szyi z elementami medycyny estetycznej
 • Kurs z wykorzystaniem preparatów nieutrwalonych
 • Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. n. med. Bogdan Ciszek, dr n. med. Michał Szałwiński
06 grudnia 2020r. (niedziela)
Aesthetic medicine, Dentist, Laryngologist
FINISHED
Artrodezy w obrębie stopy i stawu skokowego
 • Warsztat na preparatach nieutrwalonych
 • Prowadzący: dr Andrzej Komor
Finished training
Orthopedics
Techniki operacyjnego leczenia deformacji stopy i stawu skokowego - zaawansowany kurs kadawerowy
 • Kierownik naukowy: lek. Andrzej Komor
09 grudnia 2020r. - 10 grudnia 2020r.
Orthopedics
FINISHED
Diagnostyka obrazowa chorób tarczycy – ultrasonografia, scyntygrafia, zajęcia praktyczne z usg
 • Zajęcia praktyczne z udziałem pacjentów
 • Indywidualne praktyczne przećwiczenie procedur zabiegowych
Finished training
Radiologist, Gynecologist
FINISHED
Zabiegi chirurgiczne w codziennej praktyce lekarza stomatologa
 • Warsztat na preparatach zwierzęcych
 • Indywidualne praktyczne przećwiczenie procedur zabiegowych
Finished training
Dentist
FINISHED
Akademia Chirurgii Ortopedycznej. Artroskopia stawu skokowego cz. 1
 • Warsztat na preparatach nieutrwalonych
 • Indywidualne praktyczne przećwiczenie procedur zabiegowych
Finished training
Orthopedics
FINISHED
Badania RTG i TK układu kostno-stawowego i głowy u pacjentów pourazowych
 • Omówienie prawdziwych przypadków
 • Doświadczeni wykładowcy
Finished training
Radiologist
FINISHED
Endoskopowe operacje zatok przynosowych
 • Warsztat na preparatach nieutrwalonych
 • Indywidualne praktyczne przećwiczenie procedur zabiegowych
Finished training
Laryngologist, Dentist
FINISHED
Akademia Chorób Odkleszczowych
 • Lekarze otrzymają punkty edukacyjne OIL
 • Doświadczeni prelegenci
Finished training
Pediatra/internista
FINISHED
Kompleksowa diagnostyka chorób piersi – usg piersi
 • Omówienie prawdziwych przypadków
 • Doświadczeni wykładowcy
Finished training
Radiologist
FINISHED
Zaawansowana anatomia chirurgiczna głowy i szyi
 • Kurs praktyczny z wykorzystaniem preparatów anatomicznych
 • Doświadczeni instruktorzy
 • Punkty edukacyjne
Finished training
Dentist, Laryngologist
FINISHED
Anatomia głowy i szyi
 • Prawdziwy pokaz anatomiczny głowy i szyi
 • NIe wiesz czy chcesz zdawać na medycynę - przyjdź i sprawdź
Finished training
Licealista, Medicine student
FINISHED
Anatomia głowy i szyi
 • Prawdziwy pokaz anatomiczny głowy i szyi
 • NIe wiesz czy chcesz zdawać na medycynę - przyjdź i sprawdź
Finished training
Licealista, Medicine student